top of page

Annothé Maurice Ernest

Maurice E.C. ANNOTHE, geboren te Watou op 24 september 1898, ongehuwde werkman wonende te Watou, soldaat bij het 4de Jagers te voet en Etappetroepen, Compagnie Eerherstel. Hij overleed door ziekte op 20-jarige leeftijd in het veldhospitaal Cabour te Adinkerke op 22 oktober 1918, 4 dagen na zijn hospitalisatie (9 november?). Hij werd oorspronkelijk begraven op de militaire begraafplaats van De Panne op 24 oktober 1918 en herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats van Watou op 14 juli 1924.

Annothé

Onbekend

bottom of page