top of page
DSC_8665.JPG

Over VOS Vlaamse Vredesvereniging

VOS is een Vlaamse vredesvereniging.

Wij ijveren voor zelfbeschikkingsrecht van gemeenschappen en volkeren ter ontplooiing van mensen en groepen om zo bij te dragen tot een vredevolle samenleving.

Wij streven naar Vlaams zelfbestuur in Europa en in wereldverband, waarin de vredescultuur onszelf en anderen vanuit een pluralistische levenshouding tot samenwerking inspireert.

Deze opdracht ligt in de lijn van de authentieke boodschap van de Vlaamse Frontbeweging:

‘Nooit meer Oorlog’ – ‘Godsvrede’ – ‘Zelfbestuur’.

Wij bevorderen vrede en zelfbestuur door onder meer volgende acties:

- promoten van de Vlaamse herdenkingstraditie;

- innemen van gefundeerde standpunten om het beleid te beïnvloeden;

- informeren en sensibiliseren op grond van deskundigheid en ervaring;

- uitbouwen van een netwerk van leden en groepen;

- samenwerken met andere organisaties in de Vlaamse beweging en in de vredesbeweging.

Verleden van onze vereniging

Voor een diepgaand historisch overzicht aangaande het meer dan honderdjarig verleden van onze vereniging en een beknopte beschrijving van onze hedendaagse werking verwijzen wij de bezoeker graag door naar onze Wikipedia.

Wat doen we?

VOS stimuleert de herdenkingscultuur in Vlaanderen. Dit doet het door Wapenstilstandsherdenkingen, lezingen, plechtigheden en symbolen in ere te houden of te herstellen.

VOS bericht over hedendaagse conflicten en tracht de bekendheid van zogenoemde verborgen conflicten onder de bredere aandacht te krijgen.

VOS waakt en onderhoudt ons materieel- en immaterieel erfgoed dat voortvloeit uit de Groote Oorlog, voornamelijk dat van de Vlaamse Beweging tijdens en na- deze periode.

bottom of page