top of page

De Nieuwe Vaandels treden aan

Met dit project wil VOS de vlaggen van haar historische collectie ontsluiten en deze gedigitaliseerde erfgoedstukken met bijbehorende informatie beschikbaar stellen voor belanghebbenden.

Wenst u onze vlaggen te bestellen? Gelieve één bericht te sturen naar Info@vosnet.org

bottom of page