top of page

De Syrische burgeroorlog is bij uitstek een conflict van verwarring en desinformatie. Gruweldaden aan alle zijden tonen dat het narratief van goed versus kwaad niet opgaat in deze oorlog. Het snel wisselend lappendeken van strijdende partijen, elk met machtige vrienden en vijanden, laat zien dat deze oorlog niet stopt aan de grenzen van Syrië of het Midden-Oosten. In deze context zijn ooggetuigenverslagen onmisbaar voor een goede opinievorming bij de burger om de roep naar vrede te blijven benadrukken. Een van deze getuigenissen is het boek ‘Het dagboek van granaten in Damascus’, geschreven door onderzoeksjournalist Jens De Rycke. Hij reisde de afgelopen jaren in het door oorlog verscheurde Syrië door het gebied dat nog steeds wordt gecontroleerd door president Bashar al-Assad.

Het boek is een korte reis door Syrië. Het vertelt over de plekken die de auteur heeft bezocht, over de mensen die hij heeft ontmoet en over hoe de oorlog op deze plekken haar zware stempel heeft gedrukt. Dit boek wil de lezer helpen in de zoektocht naar de waarheid over Syrië. Dit is noch een pro, noch een anti-Assad boek. Het is een boek voor Syrië en ook vanuit dat idee geschreven. Enerzijds omdat er een grote nood is aan een ander verhaal dan het eenzijdige narratief dat door de media, zowel westerse als Russische, wordt aangevoerd, anderzijds omdat ook de Syriërs het recht hebben om hun verhaal te vertellen.

Het dagboek van granaten in Damascus

12,50 €Prijs
    bottom of page