top of page

ZET DE BLOCK VOOR HET BLOK!

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft de federale regering geadviseerd om de gerechtvaardigde 60/40-verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen in de huisartsenquota vanaf 2022 te wijzigen in 56,5/43,5 en dit op advies van de planningscommissie.

<p class="font_8">Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft de federale regering geadviseerd om de gerechtvaardigde 60/40-verhouding Nederlandstaligen/Franstaligen in de huisartsenquota vanaf 2022 te wijzigen in 56,5/43,5 en dit op advies van de planningscommissie.</p>
<p class="font_8">Het Verbond VOS Vlaamse Vredesvereniging heeft als lid van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) reeds een jaar lang meerdere malen de minister gewezen op de misbruiken aan Franstalige kant betreffende de contingentering van de huisartsen en het toekennen van RIZIV-nummers. Conform de wet werd in Vlaanderen de numerus clausus toegepast, evenwel niet aan Franstalige kant.</p>
<p class="font_8">Als de regering dit advies volgt, beloont zij de Franstaligen die jarenlang hun laars hebben gelapt aan deze quota en straft ze zowel de Vlamingen die de afspraken wel loyaal nakwamen evenzeer als de Vlaamse studenten die het slachtoffer werden van deze maatregelen.</p>
<p class="font_8">De Leuvense rector Rik Torfs heeft zich nu openlijk in dezelfde zin uitgesproken.</p>
<p class="font_8">VOS Vlaamse Vredesvereniging vraagt dat de federale regering het discriminerende advies van de planningscommissie negeert. Het is hoog tijd dat de sociale zekerheid gesplitst wordt.</p>

bottom of page