top of page

WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATS 'PIETER BOSMAN'

Deze week is het de ‘week van de begraafplaatsen’.
Naar aanleiding hiervan plaatsen we hierbij graag een bericht over de opknapbeurt die het heldenhuldezerkje van de Vlaamse oud-strijder Pieter Bosman in Brugge genoot op 27 mei j.l. Onze lokale afdeling verwierf het peterschap over het zerkje en was dan ook bevoegd om het in de oorspronkelijke glorie te herstellen.

Deze week is het de ‘week van de begraafplaatsen’.
Naar aanleiding hiervan plaatsen we hierbij graag een bericht over de opknapbeurt die het heldenhuldezerkje van de Vlaamse oud-strijder Pieter Bosman in Brugge genoot op 27 mei j.l. Onze lokale afdeling verwierf het peterschap over het zerkje en was dan ook bevoegd om het in de oorspronkelijke glorie te herstellen.
Na Bosmans overlijden op 28 augustus 1934 beschreven zijn mede-oud-strijders hem als een trouw lid van de Brugse VOS-afdeling:
“Niettegenstaande zijne werkzaamheden het bijna niet toelieten mede onze gedachten te helpen verspreiden, toch was hij bijna overal aanwezig. Hij kende niets dan vrienden, daarom zal zijne gedachtenis in eere bewaard blijven. Alweer een slachtoffer van den oorlogsgod ontvalt ons. Wanneer zal de reeks eindigen? En wanneer zal iedereen het zijne bijbrengen om den oorlog te helpen bestrijden? De besten ontvallen ons altijd het eerst. Wij bieden aan de familie Bosman hier onze innigste deelneming in den zwaren rouw die hen komt te treffen.”
Dank aan VOS-vrijwilligers Lambert Derenette en Linda Renette om hun praktische kennis met betrekking tot de zorg voor de heldenhuldezerkjes met de VOS-afdeling van Brugge te delen!

bottom of page