top of page

WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATS 'KAREL DE CLOEDT'

“Ziet dat ge voort den goeden strijd strijdt!”
Zo verklaarde de zieke Vlaamse oud-strijder Karel De Cloedt in 1932 ten aanzien van Brugse V.O.S.-vertegenwoordigers, die een laatste bezoek brachten aan hun “overtuigde Vlaamsche en anti-militaristische medestrijder”

“Ziet dat ge voort den goeden strijd strijdt!”
Zo verklaarde de zieke Vlaamse oud-strijder Karel De Cloedt in 1932 ten aanzien van Brugse V.O.S.-vertegenwoordigers, die een laatste bezoek brachten aan hun “overtuigde Vlaamsche en anti-militaristische medestrijder”. De Cloedt, die een blijvende kwetsuur opliep als gevolg van een gasaanval aan het IJzerfront, stierf 13 jaar na de oorlog aan een slepende ziekte. De nauwelijks 42 jaar oude veteraan liet een weduwe en drie kinderen na.
Op zijn begrafenis zwoeren de overblijvende V.O.S.sen uit het Brugse dat ze verder zouden werken aan hun ideaal: “… uw geest zal voor ons een spoorslag zijn in onze werking, wij zullen Uw stappen volgen en trachten voor het nageslacht te verhinderen dat de oorlogsgod nog zulke slachtoffers kan maken.”
Onze Brugse VOS-afdeling verwierf het peterschap over De Cloedts heldenhuldezerkje en was dan ook bevoegd om het, ondersteund door onze verdienstelijke vrijwilligers Lambert J. Derenette en Linda Renette, op 27 mei jl. in de oorspronkelijke glorie te herstellen.

bottom of page