top of page

VREDESTOESPRAAK DOOR RAF PRAET, DIRECTEUR VOS TIJDENS VREDESWAKE OOST-VLAANDEREN

Vandaag, onder de weldadige zon, zijn wij bijeengekomen in een oord van stilte en rust. Drie-en-zeventig jaar geleden, aan de zuidelijke oever van de Schelde, was het een andere situatie. De voortrazende Tweede Wereldoorlog heeft met alle kabaal en geweld de levens van vele Canadezen geëist in september 1944. Nu is de rust wedergekeerd over de laatste rustplaatsen van deze soldaten. In alle stilte zijn deze graven echter welsprekende getuigen van een tijdloze waarheid. Vrede, vrede onder alle mensen is een van de hoogste goederen die de mens kan bezitten.

<p class="font_8">Beste vrienden van VOS,</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Vandaag, onder de weldadige zon, zijn wij bijeengekomen in een oord van stilte en rust. Drie-en-zeventig jaar geleden, aan de zuidelijke oever van de Schelde, was het een andere situatie. De voortrazende Tweede Wereldoorlog heeft met alle kabaal en geweld de levens van vele Canadezen geëist in september 1944. Nu is de rust wedergekeerd over de laatste rustplaatsen van deze soldaten. In alle stilte zijn deze graven echter welsprekende getuigen van een tijdloze waarheid. Vrede, vrede onder alle mensen is een van de hoogste goederen die de mens kan bezitten.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Beste vrienden, deze vrede is sinds die turbulente jaren veertig van de vorige eeuw permanent nedergedaald over onze contreien en een groot gedeelte van het Europese continent. De snel veranderende actualiteit toont ons echter dat dit absolute goed van de vrede geen evidentie is in een geglobaliseerde wereld. De Arabische Lente is ontaard in een bittere winter met een aanhoudende burgeroorlog in Syrië, de gruwelstaat IS en een versnipperd Libië als gevolg. De laatste jaren zagen we hoe Oekraïne als een wispelturige speelbal tussen Europa en Rusland de relaties tussen Oost en West onder spanning zette. Wat valt er te zeggen van de Verenigde Staten? Ondanks zijn beloftes voor een Amerika dat zich bezighoudt met de Amerikanen, America First, heeft president Trump onlangs besloten meer troepen naar Afghanistan te sturen. Een nieuwe rol van Amerika als zelfverklaarde politieman van de wereld zal haar impact hebben op die andere grootmacht aan de overkant van de oceaan. De maritieme ambities van China, het gekrakeel van Noord-Korea, en ook nog de groeipijnen van Afrika zullen allen de o zo kostbare vrede in de wereld onder druk zetten.</p>
<p class="font_8"><br>
Met de dreigende wolken van oorlog en conflict aan de horizon, beste vrienden, is VOS Vlaamse Vredesvereniging meer dan relevant. Meer dan nodig. VOS moet in de eenentwintigste eeuw uitgroeien tot het geheugen en het geweten van Vlaanderen. Als geweten van Vlaanderen moeten wij de vredesproblematiek blijven aankaarten. Door sensibilisering. Door het vergaren en organiseren van expertise. Door het aandringen op een Ministerie voor de Vrede als een van de nodige hefbomen voor Vlaanderen om soeverein in de wereld te staan en de vrede in de wereld te bevorderen. Naast de vredesthema’s buiten de geografische regio van Vlaanderen kan VOS een cruciale rol spelen in het promoten van de interne vredescultuur. De langzame militarisering van onze straten, ja, alleen het feit al dat gisteren militairen hun wapens hebben moeten gebruiken om ons te beschermen, toont, dat de vredescultuur ook binnen Vlaanderen uitgedragen moet blijven worden. De radicalisering van moslims, de onveiligheid voor vrouwen in de Europese grootsteden, de mogelijkheid tot cyberoorlog, maar ook de communautaire spanningen veroorzaakt door het voortbestaan van België, zijn zovele bedreigingen voor onze interne vrede in Vlaanderen. Deze bedreigingen moeten wij Vlamingen aanpakken. Hiervoor is een rol voor VOS weggelegd als geweten van Vlaanderen.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Geweten van Vlaanderen, maar ook geheugen van Vlaanderen. Want het is des mensen om slechts te leren uit slechte ervaringen, en de slechte ervaringen van voorgaande generaties, de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, moeten voor de ogen gehouden worden van elke nieuwe generatie zodat ook zij zullen zeggen: dat nooit meer.</p>
<p class="font_8"><strong>Toespraak</strong>: Raf Praet,directeur VOS<br>
Vredeswake Oost-Vlaanderen, 26.08.2017</p>

bottom of page