top of page

VOS EIST REHABILITATIE GEFUSILLEERDE SLACHTOFFERS SHELLSHOCK

Afgelopen zondag 17 mei verzamelden VOS-Vlaamse Vredesvereniging en de Vlaamse Volksbeweging (VVB) in Oostvleteren voor een herdenkingsplechtigheid van Henri Reyns, precies 100 jaar na zijn terechtstelling. Onder grote belangstelling werd herinnerd aan de executie van de jongeman, psychisch gebroken door zijn frontervaring.

<p class="font_8">Afgelopen zondag 17 mei verzamelden VOS-Vlaamse Vredesvereniging en de Vlaamse Volksbeweging (VVB) in Oostvleteren voor een herdenkingsplechtigheid van Henri Reyns, precies 100 jaar na zijn terechtstelling. Onder grote belangstelling werd herinnerd aan de executie van de jongeman, psychisch gebroken door zijn frontervaring. Generaal-majoor De Ceuninck, vertrouweling van koning Albert I, stuurde persoonlijk aan op de terechtstelling om een bijkomend ‘voorbeeld’ te stellen. De koning volgde gedwee en weigerde genade te verlenen. Het ‘vaderland’ als moordenaar…</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Van op een veilige afstand lijkt oorlog nu eenmaal kinderspel. De strijdmakkers van Reyns en eerder doodgeschoten ‘deserteurs’ wisten wel beter, lichtte initiatiefnemer Guido Moons tijdens de herdenking toe. Zij reageerden met opstootjes op de zoveelste terechtstelling van een slachtoffer van het posttraumatisch stress syndroom, beter bekend onder de benaming shellshock. De militaire top vreesde oproer en stopte met de executie van ‘voorbeelden’. Dienstweigeraars werden vanaf nu naar werkkampen gestuurd.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Een eeuw later herdachten de VVB en VOS in Henri Reyns de slachtoffers van de kadaverdiscipline. Na de voorzitters Ivo Coninx en Bart De Valck namens VOS respectievelijk de VVB en Philippe Haeyaert namens VOS West-Vlaanderen legden de andere aanwezigen elk een bloem neer ter nagedachtenis van de ongelukkigen. In tegenstelling tot heel wat andere bij de Grote Oorlog betrokken landen heeft België 100 jaar later de terechtgestelden nog altijd niet gerehabiliteerd. De VVB en VOS vragen met aandrang dat hiertoe snel een initiatief zal worden ondernomen.</p>

bottom of page