top of page

VOS BLIJFT DE CATALANEN STEUNEN!

VOS Vlaamse Vredesvereniging blijft, honderd jaar na de oprichting, actief alle volkeren ondersteunen die op een vreedzame manier ijveren voor hun zelfbeschikkingsrecht!

VOS Vlaamse Vredesvereniging blijft, honderd jaar na de oprichting, actief alle volkeren ondersteunen die op een vreedzame manier ijveren voor hun zelfbeschikkingsrecht!

De Vlamingen zijn zeer graag gezien in Catalonië! We ontvingen al veel dankbetuigingen voor de hulp die de Vlaamse beweging sinds jaren biedt!

bottom of page