top of page

VETERANENDAG

Hoewel ze vandaag zeker extra in de bloemetjes mogen worden gezet, is VOS er trots op dagdagelijks aandacht te besteden aan de idealen, de inzet en de behandeling van oud-strijders. Vroeger, maar ook anno 2021.

7 april 2021, Veteranendag.

Hoewel ze vandaag zeker extra in de bloemetjes mogen worden gezet, is VOS er trots op dagdagelijks aandacht te besteden aan de idealen, de inzet en de behandeling van oud-strijders. Vroeger, maar ook anno 2021.

Wij zijn geen liefhebbers van Franstalige ministers, die hun functie geregeld misbruiken om de Vlamingen te jennen. Dit verhindert niet dat wij ons solidair verklaren met de gewone militairen die op het terrein stonden en staan. Deze mannen en vrouwen, die zich in het binnen- en buitenland inzetten voor onze veiligheid in dikwijls moeilijke omstandigheden, moeten nadien kunnen genieten van gelukkige dagen met partner, kind, familie en vrienden. Dit is sinds jaren geen evidentie.

Wij gedenken eveneens diegenen die doorheen de afgelopen honderd jaar voor familie en volk het leven lieten of verminkt terugkwamen uit talloze conflicten.

Over zij die terugkeerden, schreven de V.O.S.’en honderd jaar geleden - en wij kunnen hier nog steeds achter staan -, dat hun besluit vaststond “nooit meer den oorlog over de volkeren te laten uitroepen. Tegen wie ’t zou wagen, wordt [de oud-strijder] zijn hamer - zijn vruchtbare hamer die thans den vrede smeedt en staalt in ’t vuur van den arbeid - wordt zijn hamer weer een wapen: waarmee hij de drijvers-naar-een-nieuwen-oorlog …”

Op naar de vrede, met respect voor hen die heelhuids of gekwetst wederkeerden uit conflictsituaties en hen die we verloren aan de oorlogsgruwel.

bottom of page