top of page

UITLEVERING BASKISCHE MILITANTE JAIONE JAUREGUI DOOR BELGIË

De Baskische militante Jaione Jauregui werd aan Spanje uitgeleverd. In de pers wordt ze vermeld met haar officiële naam, Natividad, omdat Baskische en ook Catalaanse namen niet mogen gebruikt worden.

De Baskische militante Jaione Jauregui werd aan Spanje uitgeleverd. In de pers wordt ze vermeld met haar officiële naam, Natividad, omdat Baskische en ook Catalaanse namen niet mogen gebruikt worden.

De feiten in het kort: in 1981 wordt een luitenant-kolonel vermoord met een schot in het hoofd. Die moord zou gepleegd zijn door een vrouw, dus moet het wel Jaione zijn. Zij heeft die moord niet gepleegd, er zijn trouwens geen bewijzen. Zij was wel lid van ETA, een Baskische verzetsgroep tegen de dictatuur van Franco. Om de tijdsgeest even te schetsen: in de jaren '70 werden Baskische en Catalaanse jongeren ter dood gebracht met ‘la garotte’, de wurgpaal. Jaione week met haar vriend uit naar Mexico waar hij in 2002 werd gearresteerd en aan Spanje overgeleverd. Jaione mocht beschikken vermits zij nergens van beschuldigd werd.

In 2003 komt Jaione in Gent wonen en tien jaar later komt de Spaanse justitie aanzetten met een Europees aanhoudingsmandaat, aangestuurd door Covite, een groep met Franco-sympathieën. Ze wordt dan toch beschuldigd van de moord, evenwel nog steeds zonder bewijzen. Tot tweemaal toe weigert justitie Jaione over te leveren aan Spanje omdat dat land nu eenmaal geen koploper is wat betreft mensenrechten. Zoals Paul Bekaert, haar advocaat opmerkt: “In Spanje steunen veel veroordelingen op bekentenissen die volgens mensenrechtenorganisaties vaak na foltering zijn bekomen”. In 2019 verzekert de Spaanse rechter dat “de betrokkene niet zal worden onderworpen aan detentieomstandigheden die zouden leiden tot onmenselijke of vernederende behandelingen”. Nu laat de Spaanse justitie weten dat ze Jaione zullen opsluiten op 500 km van Baskenland, ver van haar vrienden en familie. Dat is de Spaanse invulling van ‘humane behandeling’. Paul Bekaert noemt dit terecht een politieke afrekening: “De ETA heeft de wapens neergelegd en de Amnestiewet van 1977 heeft niet alleen de folteraars van het Francoregime, maar ook de Basken van vervolging vrijgesteld. De Spaanse justitie misbruikt het Europees aanhoudingsbevel voor politieke doeleinden.”

Dinsdag, 18 november, werd Jaione thuis opgepakt en meegenomen naar de gevangenis om een enkelband te laten bevestigen. De politie verzekert dat ze haar – zoals in het arrest van het Hof van Beroep werd weergegeven- terug naar huis kan, diezelfde avond of de volgende dag. Woensdag, 19 november komt het bericht dat ze haar niet meer laten gaan en in de gevangenis houden tot de overlevering.

Dit alles maakt ons kwaad en radeloos. Kan dit zomaar in een rechtsstaat? We vinden dat we digitaal lawaai moeten maken, via netwerken en alle media, ja zelfs radio en televisie.

bottom of page