top of page

TOESPRAAK ROBIN GOUWY, VOORZITTER JONG VOS GENT TIJDENS ONZE VOSSENDAG

Het is voor de aanwezige Jong-Vossen en mij een grote eer om vandaag voor u allen kort het woord te mogen nemen. U kent ons waarschijnlijk nog niet, maar daar zal hopelijk binnenkort verandering in komen. Een verzameling zelfbewuste Vlaamse jongeren ziet vandaag namelijk meer dan ooit in dat de nagedachtenis aan de fronters van ’14-’18 in leven moet worden gehouden.

<p class="font_8">Geachte dames en heren, aanwezig op deze bijeenkomst aan onze geliefde toren,</p>
<p class="font_8">Het is voor de aanwezige Jong-Vossen en mij een grote eer om vandaag voor u allen kort het woord te mogen nemen. U kent ons waarschijnlijk nog niet, maar daar zal hopelijk binnenkort verandering in komen. Een verzameling zelfbewuste Vlaamse jongeren ziet vandaag namelijk meer dan ooit in dat de nagedachtenis aan de fronters van ’14-’18 in leven moet worden gehouden. In ons streven naar Vlaams zelfbestuur en de vredegedachte die we aanhangen, besloten we daarom lokale afdelingen op te richten. Die zullen evenementen en initiatieven op poten zetten om specifiek jongeren te benaderen. Zo zal de Gentse afdeling weldra starten met een reeks lezingen. Enkele van de thema’s die aan bod komen in deze lezingenreeks zijn Europese vrede na de Brexit, Joe English, de Von Bissing-universiteit en de verengelsing aan de universiteit en uiteraard de Open Frontbrieven. Jong VOS Leuven gaat, ondanks de geografische afstand, de herinnering van het front van ’14-’18 ook in Vlaams Brabant opwekken onder de jeugd.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Naast dit alles is hoogstwaarschijnlijk “waarom?” de meest prominente vraag. Het antwoord daarop is echter zeer voor de hand liggend. Een van de pijlers van het VOS, met name het recht op zelfbestuur, kan enkel bredere grondslag vinden binnen de jeugd indien zij de geschiedenis kennen die hier achter schuilgaat. Het grootste doel van onze activiteiten is het aantonen van de relevantie van onze geschiedenis, deze is immers actueler dan ooit. Zo willen we uit onze comfortzone van de Vlaamse beweging treden en mensen van buitenaf bij onze zaak betrekken. We zullen proberen de ‘onwetende’ Vlamingen bij te brengen welke lange en vooral pijnlijke weg hun volk moest doorstaan om te komen tot de toppositie van vandaag. Honderd jaar na het kruipen en het lijden van soldaten in de eigen Vlaamse modder, hebben de Vlaamsgezinden vandaag immers meer dan ooit grip op het Belgische gebeuren.&nbsp; Op deze manier trachten wij hen de rechtmatigheid van onze claim van Vlaams zelfbestuur te doen inzien. Indien men de geschiedenis kent is het onmogelijk om deze claim op rationele wijze links te laten liggen. Vlaanderen, vooral haar jeugd, raakt tegenwoordig meer en meer vervreemd met het verleden van haar volk. Als wij nu niet met alle middelen die ons voorhanden zijn gezamenlijk onze schouders onder dit project zetten, wie dan wel? De herinnering aan de ijzersymbolen en al de andere Vlaamse frontsoldaten die vielen op het slagveld mag nooit ondergesneeuwd raken.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Daarom zijn wij hier vandaag aanwezig en daarvoor zullen wij ons de komende jaren met veel goesting en energie inzetten. Hoe zouden wij onszelf ook met recht en rede anno 2017 trotse Vlamingen kunnen noemen, als wij zij die honderd jaar geleden voor hun volk het grootste offer brachten achter ons zouden laten? Dit kunnen wij niet en zullen wij nooit toelaten. Hun afzien, hun verzuchtingen, het vernietigen van hun zerken, … Zijn allemaal aspecten uit het verleden van ons volk en onze beweging, die ook door de jeugd herinnerd moeten worden.</p>
<p class="font_8">De Vlaming confronteren met zijn vergeten verleden is het minste dat we kunnen doen. Een volk dat haar geschiedenis vergeet, heeft immers geen perspectief voor de toekomst en zal uiteindelijk ten onder gaan.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Bedankt voor jullie aandacht en bovenal voor jullie warm onthaal jegens de jongerenafdelingen. Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus.</p>
<p class="font_8"><strong>Toespraak</strong>: Robin Gouwy, voorzitter Jong VOS Gent<br>
<strong>Tekst</strong>: Robin Gouwy, voorzitter Jong VOS Gent en Nick Peeters, voorzitter Jong VOS Leuven</p>

bottom of page