top of page

TOESPRAAK MARC VINCKÉ

Welkom namens de VOS-Vlaamse Vredesvereniging op deze 11november Dodenherdenking van de beide Wereldoorlogen, die hier in Kontich-Waarloos ook een echte Vredesmanifestatie is geworden. Daarom dragen wij met overtuiging het internationaal symbool van de Vrede, de Witte klaproos.

Geachte aanwezigen,

Welkom namens de VOS-Vlaamse Vredesvereniging op deze 11november Dodenherdenking van de beide Wereldoorlogen, die hier in Kontich-Waarloos ook een echte Vredesmanifestatie is geworden. Daarom dragen wij met overtuiging het internationaal symbool van de Vrede, de Witte klaproos.

Ook verwelkomen wij hier vandaag mensen van de Oekraïense gemeenschap die als oorlogsvluchtelingen in onze gemeente verblijven.

Door hier op deze dag bij ons te zijn geloven zij, net zoals wij, in een betere wereld zonder oorlog en geweld.


Na de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog verwachtte iedereen dat om geschillen tussen landen op te lossen diplomatie en overleg zou volstaan. Niet dus!

Het vetorecht van de vijf permanente leden in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was trouwens al van in het begin pervers, want alweer dreunen in de verte onophoudelijk de kanonnen, vallen er granaten op onschuldige burgers en worden er hele steden verwoest.

De oorlog in Oost-Europa heeft intussen ook onze Westerse portemonnee bereikt!

Alsof onze hele economie getroffen is door die oorlog, schieten alle prijzen door het dak!

“Zo werken nu eenmaal de markten van vraag en aanbod”, wordt ons door sommige economen wijsgemaakt.

Ik denk eerder dat er hier gewetenloze speculanten aan de slag zijn die overdreven winsten puren uit de inval van het Russische leger in Oekraïne.

Ik vergelijk deze gebeurtenissen met een voorval uit onze geschiedenis:

In het midden van de 16de eeuw waren er in Vlaanderen opeenvolgende misoogsten. Er was ook een oorlog aan de kusten van het Balticum gaande, waarbij Denemarken op een bepaald moment de doorvaart naar de Oostzee blokkeerde. Het meeste graan dat in het dichtbevolkte Vlaanderen door Hollandse schepen vanuit de Baltische staten aangeleverd werd, kwam toen ook al uit het gebied dat nu ongeveer Oekraïne is. Er ontstonden meteen grote tekorten.

Die oorlog had de graanprijzen fors de hoogte in geduwd, terwijl in Vlaanderen de graanzolders van de handelaars stampvol lagen.

In Antwerpen stortte op een bepaald moment zo’n zolder door het gewicht van het graan in. Zo kwam de mistoestand aan het licht en meteen begon het uitgehongerde volk te plunderen. Het had toch niets meer te verliezen!

Om het revolutionaire vuur, dat wild om zich heen greep, te blussen plafonneerde landvoogdes Margareta de graanprijs op een betaalbaar gemiddelde.

Is wat daar toen gebeurde niet toepasselijk op onze huidige crisis?

Ik kan hier maar één ding uit afleiden:

Onze machthebbers op hoger niveau, die zich hun geschiedenis niet meer herinneren, zijn gedoemd ze te herbeleven! Wij burgers, ondergaan dagelijks vrijwel machteloos hun onbekwaamheid.


Ik wens te benadrukken dat wij, van de VOS-Vlaamse Vredesvereniging, geen wereldvreemde pacifisten zijn.

De gewapende weerstand van het dappere Oekraïense volk is terecht en rechtvaardig.

Wij veroordelen met klem de gewelddadige invasie van het Russische leger in Oekraïne. Deze barbaarse inval vervuld ons met diepe walging.

Wij kunnen het ons niet veroorloven om het Oekraïense volk in de steek te laten, want de democratische rechtstaat die zij in Oekraïne uitbouwen is ook de onze!

Onze Vrijheid burgers, is nooit vanzelfsprekend geweest!

Daar hebben velen voor gevochten. Velen zijn daarvoor ook gestorven!

Laten wij nu definitief waakzaam blijven!!


NOOIT MEER OORLOG?

MISSCHIEN!

Marc Vincké

VOS-VVV Kontich-Waarloos.

bottom of page