top of page

TOESPRAAK LEDENDAG 100 JAAR VOS DOOR GASTHEER PAUL DE BELDER, VOORZITTER AAN DE IJZER

Namens vzw Bedevaarten naar de Graven aan de IJzer heet ik jullie hartelijk welkom hier in het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede ter gelegenheid van de viering van de 100ste verjaardag van het Verbond VOS, Vlaamse vredesvereniging. ‘Voor Vlaanderen en vrede’ luidt jullie base-line, dus waar kunnen jullie beter terecht dan hier, waar het een eeuw geleden trouwens allemaal begon.

Dames en heren, Vlaamse vrienden,

Namens vzw Bedevaarten naar de Graven aan de IJzer heet ik jullie hartelijk welkom hier in het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede ter gelegenheid van de viering van de 100ste verjaardag van het Verbond VOS, Vlaamse vredesvereniging. ‘Voor Vlaanderen en vrede’ luidt jullie base-line, dus waar kunnen jullie beter terecht dan hier, waar het een eeuw geleden trouwens allemaal begon.

Het is in het verleden niet altijd koek en ei geweest tussen ons beider verenigingen, onder meer door een verschillende invulling van het begrip ‘godsvrede’, maar een eeuwfeest is hét moment, dunkt mij, om het verleden het verleden te laten en te focussen op de toekomst.

Zowel Aan de IJzer als VOS zijn op dit ogenblik overigens de laatste hand aan het leggen aan een nieuwe langetermijnvisie. Ongetwijfeld zal het ook bij de implementatie daarvan nog af en toe botsen tussen ons, maar dat mag en zal ons niet beletten om, waar mogelijk, de krachten te bundelen en samen werk te maken van de verdere emancipatie vàn en in Vlaanderen die moet resulteren in een warm Vlaanderen waarin iedereen meetelt. En om er samen onverpoosd te blijven voor ijveren dat ooit de hartenkreet werkelijkheid wordt die hier in 4 talen op de flanken van onze vredestoren staat: Nooit meer Oorlog!

Het is in deze geest, vrienden, dat ik jullie hier graag verwelkom en een fijne verderzetting toewens van jullie feest-dag.

bottom of page