top of page

TOESPRAAK EIGENBILZEN, 11 NOVEMBER 2019

Waar is der vaad’ren fierheid nu gevaren?

Gedaan met geven en toegeven. Dat hebben wij vroeger ook al eens gehoord. Het kwam als een boemerang terug. Schade en schande voor de Vlaamse zaak.

Waar is der vaad’ren fierheid nu gevaren?

Gedaan met geven en toegeven. Dat hebben wij vroeger ook al eens gehoord. Het kwam als een boemerang terug. Schade en schande voor de Vlaamse zaak.

Met wat er nu bezig is, wordt Vlaanderen weer gerold.

Een Belgisch premier aanvaarden die behoort tot de franskiljonse kaste in Vlaams-Brabant en de eigenheid van de Vlaamse Rand miskent en bekampt.

Vergeet niet dat zij hierbij de steun kreeg van Vlaamse federale regeringsleden zonder enig zelfrespect. Die maken het mogelijk dat een regering met 38 leden beslist in de naam van 150 verkozenen. Dat heeft niets meer met democratie te maken.

Ik zie het nu al aankomen dat er bij een volgende federale regering terug enkele ervaren excellenties zullen gedeponeerd worden om stokken in de Vlaamse wielen te steken. Aan Vlaamse kant zijn er hiervoor voldoende sujetten te vinden. Aan Franstalige kant moeten ze geen handlangers leveren, want wie gaat er nu tegen zijn eigen belangen ingaan.

Nu reeds krijgen de Franstaligen 12 miljard per jaar aan Vlaamse centen. Met Magnette en de PS aan de kop wordt dat binnen de kortste keren 20 miljard. En wie gaat dat betalen? De Vlamingen natuurlijk. Aan de andere kant hebben ze niks anders dan schulden.

Dat geld hoort in Vlaanderen te blijven, zodat wij onze scholen, werkplaatsen en rusthuizen zonder problemen kunnen verzorgen.

In het weggeven van andermans geld zijn de franstaligen wel kampioen. Een jaarlijkse opslag van €89.000 aan de koning. Dat is het jaarloon van twee kostverdieners. Zelfbediening door rap, rap de voorganger Minister van Staat te maken.

Wat er nu gebeurt is in het nadeel van Vlaanderen. Dat kan verhinderd worden. Maar ik vrees dat een aantal zogenaamde Vlamingen weer een knieval gaan doen, niet voor het welzijn van Vlaanderen maar voor hun eigenbelang. Dat zij hierdoor de toekomst van Vlaanderen zwaar hypothekeren, interesseert hen niet.

Laat hen dan ook maar zelf de schuld betalen met hun eigen middelen en dat ze verhuizen naar Wallonië, maar dat ze Vlaanderen met rust laten.

Wij willen vooruitgang en niet failliet gaan.

Hebben onze Vlaamse soldaten aan de IJzer voor niets geleden en zijn zij voor niets gesneuveld?

Ivo Coninx

Algemeen voorzitter VOS Vlaamse Vredesvereniging

bottom of page