top of page

REISVERSLAG ‘LA DIADA’

In de vroege ochtend van 10 september 2019 voegde een VOS-afvaardiging zich op de luchthaven van Zaventem bij een groep goede vrienden van de Vlaamse Volksbeweging. Een mooie Vlaamse delegatie stond op het punt te vertrekken naar ‘La Diada’, de nationale feestdag in Catalonië op 11 september. De moeilijke omstandigheden voor Catalaanse politici en militanten, die voor onafhankelijkheid ijveren, zijn gekend. Daarom kan de Vlaamse beweging niets anders doen, dan onze kameraden uit Catalonië op hun feestdag een warm hart onder de riem te steken. VOS Vlaamse Vredesvereniging blijft – honderd jaar na de oprichting – immers actief alle volkeren ondersteunen, die op een vreedzame manier ijveren voor hun zelfbeschikkingsrecht!

In de vroege ochtend van 10 september 2019 voegde een VOS-afvaardiging zich op de luchthaven van Zaventem bij een groep goede vrienden van de Vlaamse Volksbeweging. Een mooie Vlaamse delegatie stond op het punt te vertrekken naar ‘La Diada’, de nationale feestdag in Catalonië op 11 september. De moeilijke omstandigheden voor Catalaanse politici en militanten, die voor onafhankelijkheid ijveren, zijn gekend. Daarom kan de Vlaamse beweging niets anders doen, dan onze kameraden uit Catalonië op hun feestdag een warm hart onder de riem te steken. VOS Vlaamse Vredesvereniging blijft – honderd jaar na de oprichting – immers actief alle volkeren ondersteunen, die op een vreedzame manier ijveren voor hun zelfbeschikkingsrecht!

Bij onze aankomst op de luchthaven van Barcelona wachtte een vriendelijk ontvangstcomité van Catalanen, die een leeuwenvlag hadden uitgehangen, ons op. Onder hen bevond zich onze taxichauffeur, die ons tijdens de rit naar het hotel uitleg verschafte over de politieke situatie in Catalonië. Nadat we onze bagage naar de hotelkamer gebracht hadden, stelde dezelfde taxichauffeur voor ons naar Jordi Riba i Oliveras te brengen. We gingen graag op zijn voorstel in. Oliveras staat immers aan het hoofd van de culturele organisatie ‘Vibrant’, die deel uitmaakt van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Vibrants doel is alles te verzamelen, dat te maken heeft met de Catalaanse tradities, gewoonten, taal en cultuur: “We willen een Catalaanse staat vestigen, die haar verleden niet vergeet en vasthoudt aan alles wat deel uitmaakt van het Catalaanse identiteitsgevoel. […] De staten die op dit moment Catalonië bezetten (Spanje en Frankrijk), hebben ons historisch zelfbewustzijn gemanipuleerd om hun eigen belangen te dienen. Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Daarom moeten we ons historisch perspectief heroveren en herontdekken …”

De relevantie van dit onderhoud valt niet te onderschatten: VOS Vlaamse Vredesvereniging streeft sinds enige tijd via ‘VOS Digitaal voor Vlaanderen’ op de sociale media een gelijkaardig doel na. Immers heeft ons project als doel het erfgoed van de Vlaamse beweging te verspreiden. Tijdens een aangenaam en informerend gesprek leerden we bij over hoe we ook in Vlaanderen het verleden op een innovatieve manier tot leven kunnen wekken. Na deze ontmoeting verbroederden we tijdens allerhande activiteiten met delegaties van Catalanen en verschillende Vlaamsgezinde verenigingen en organisaties.

VOS Vlaamse Vredesvereniging manifesteert zich aan de ‘Arc De Triomf’ van Barcelona.
De volgende dag, de eigenlijke nationale feestdag, namen we in de voormiddag deel aan een grootschalige bloemenhulde aan het standbeeld van Rafael Casanova, een oude Catalaanse verzetsheld uit de achttiende eeuw. We maakten deel uit van een indrukwekkende stoet van bloemenleggers. Na enige tijd aanschuiven, legde de Vlaamse delegatie een bloemstuk neer, terwijl op de achtergrond het Catalaanse volkslied klonk. Daarna brachten we samen een stevige versie van ‘De Vlaamse Leeuw’, die door honderden Catalaanse omstaanders met luid applaus werd onthaald. Vervolgens trokken we met onze vlaggen naar het grote plein aan de Arc De Triomf, waar tal van pro-onafhankelijkheidsverenigingen een standje hadden. Tussen de duizenden mensen die er aanwezig waren, vielen we blijkbaar nogal op als Vlamingen. Vele mensen benaderden ons met dankbetuigingen omwille van de Vlaamse solidariteit, wilden met ons op de foto, … Dit alles betekende voor ons een sterke aanmoediging om ons in Vlaanderen meer uitgesproken en op een positieve manier te manifesteren.

De Vlaamse delegatie schuift aan om ons bloemenstuk te mogen neerleggen.
Kort na de middag vertrokken we naar de Plaça d’Espanya, om er aan de grootste manifestatie van de dag – namelijk de ‘Objectiu Independencia’ – deel te nemen. Het traditionele doel van deze bijeenkomst, georganiseerd door de ‘Catalaanse Nationale Vergadering’ (ANC), is zoveel mogelijk mensen samen op straat te krijgen. Aan de hand van de bijgevoegde foto kan u vaststellen, dat de Catalanen daar dit jaar alweer in geslaagd zijn. Na enkele toespraken, waarin werd opgeroepen tot vreedzaam verzet tegen het Spaanse regime, trokken we weer naar de stad om er af te spreken met onder meer een delegatie Zuid-Tirolers. Ook met hen legden we interessante contacten! Vooral de reeds aangehaalde oproep tot een vreedzame houding vanwege het Catalaanse volk is voor onze vereniging bijzonder interessant. Tijdens zijn slotspeech op de Diada zei de Catalaanse journalist Marcel Mauri: ‘geweldloosheid is de strategie van de Catalanen’. Het pacifistische standpunt is bewonderenswaardig, maar staat ondertussen toch ook onder druk. Professor Bart Maddens stelde zelf recent nog, dat elke revolutie een prijs kent. Ook onder de Catalanen groeit het gevoel, dat van hun vredelievendheid misbruik wordt gemaakt. Sommigen vertelden ons tijdens onze reis, dat ze vrezen voor een al te verregaande naïviteit van hun volk: “Door de aanvallen van de Spaanse overheid op ons volk hebben we nood aan de beveiliging van het Catalaanse volk. We zijn vreedzaam, maar voeren wel een strijd tegen een systeem, dat verregaande stappen wil ondernemen om de huidige gang van zaken te behouden.”

Nick Peeters

bottom of page