top of page

PERSBERICHT: GEERT BOURGEOIS OVER VLAANDERENS BUITENLANDS BELEID IN DE VOS

Minister-President Geert Bourgeois geeft in september in het maandblad De Vos van VOS-Vlaamse Vredesvereniging een overzicht van zijn visie op de internationale context waarin Vlaanderen vandaag staat.

<p class="font_8"><strong>Minister-President Geert Bourgeois&nbsp;</strong>geeft in september in het maandblad&nbsp;<em>De Vos&nbsp;</em>van VOS-Vlaamse Vredesvereniging een overzicht van zijn visie op de internationale context waarin Vlaanderen vandaag staat.</p>
<p class="font_8">Zo maakt de minister-president, die ook de portefeuille Buitenlands Beleid beheert, meteen duidelijk dat Vlaanderen er alle belang bij heeft een pro-Europese politiek te voeren. ‘Ik ben absoluut gekant tegen eurosceptici die suggereren dat Vlaanderen beter uit de Europese Unie zou stappen. Dat gaat lijnrecht in tegen de Vlaamse belangen.’&nbsp;<strong>Er komt onder Bourgeois beslist geen&nbsp;</strong><em><strong>Vlexit</strong></em><strong>.</strong></p>
<p class="font_8">De minister-president&nbsp;<strong>vindt het jammer dat hij geen integratieverplichting kan opleggen aan EU-burgers</strong>&nbsp;die voor langere tijd naar ons land verhuizen. ‘Een Portugees bv. die hier komt wonen, zou je moeten kunnen verplichten onze taal en onze manier van leven te leren.’</p>
<p class="font_8">Bourgeois betreurt in het gesprek dat er in Vlaanderen moskeeën zijn die geld uit het buitenland ontvangen, maar weet dat hij geen vat heeft op niet-erkende moskeeën. ‘Wel moeten we nagaan wat de overheid kan eisen van imams die werken in de erkende en gesubsidieerde moskeeën.’ De MP toont tegelijk begrip: ‘<strong>We moeten beseffen dat de islam hier in een of twee generaties een verandering moet doormaken waar de katholieke kerk 200 jaar over deed</strong>.’</p>
<p class="font_8">Begrip ook voor wie vlucht voor oorlog. In principe zijn oorlogsvluchtelingen hier tijdelijk. Maar terugsturen kan niet zomaar. ‘<strong>Het is natuurlijk moeilijk om oorlogsvluchtelingen die hier al vier of vijf jaar zijn, wiens kinderen hier geboren zijn en hier naar school gaan, terug te sturen.</strong> <strong>Op humane gronden kan dat niet.’</strong></p>
<p class="font_8">De minister-president zegt ook nog dat die bommen in Kleine-Brogel niet zomaar weg kunnen, dat de Schotten als ze dat willen moeten worden toegelaten tot de Europese Unie, dat hij Barack Obama een goede president vindt en dat de&nbsp;<strong>Palestijnen recht hebben op een eigen staat.</strong></p>
<p class="font_8">De volledige tekst van het interview vindt u in het tijdschrift&nbsp;<em>De Vos</em>&nbsp;van september of wordt u op aanvraag toegezonden.</p>

bottom of page