top of page

Onderhoud Heldenhuldezerkjes

Er bestaat bijna geen grotere plicht aan een overledene, dan zijn graf goed te onderhouden.

<p class="font_8">Er bestaat bijna geen grotere plicht aan een overledene, dan zijn graf goed te onderhouden. Dit geldt zeker bij Vlamingen gesneuveld aan de IJzer. Vanuit een historische betrokkenheid VOS zich in voor de bescherming en het behoud van heldenhuldezerken. De heldenhuldezerken werden tijdens en na de Eerste Wereldoorlog geplaatst op Vlaamse graven. Niet zonder weerstand: de Belgische overheid verbrijzelde zelfs zerken om een kerkhofweg in Adinkerke mee aan te leggen. Met veel moeite konden Vlamingen een deel bewaren.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Laten wij de tijd niet alsnog wegnemen wat door inzet is behouden.&nbsp;Is in uw gemeente een heldenhuldezerk in slechte staat? Heeft u zelfs een familielid wiens zerk afbrokkelt? Neem dan contact op met VOS (voor contactgegevens, zie onderaan). Samen met projectpartner ADVN nemen wij de praktische organisatie op ons.</p>

bottom of page