top of page

MACHTSOVERNAME DOOR DE TALIBAN IN AFGHANISTAN

Na twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan vertrokken westerse troepen recent in groten getale uit het land. VOS bleef tijdens dit vertrek hameren op de noodzaak van de versterking van de regeringstroepen om de vrede en veiligheid er te bewaren. Het mocht niet baten: al snel werden de Afghaanse soldaten op alle fronten door de taliban teruggedrongen en op 16 augustus 2021 viel ook de hoofdstad Kaboel in handen van de islamitische beweging, die nu in het land de plak zal zwaaien.

Na twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan vertrokken westerse troepen recent in groten getale uit het land. VOS bleef tijdens dit vertrek hameren op de noodzaak van de versterking van de regeringstroepen om de vrede en veiligheid er te bewaren. Het mocht niet baten: al snel werden de Afghaanse soldaten op alle fronten door de taliban teruggedrongen en op 16 augustus 2021 viel ook de hoofdstad Kaboel in handen van de islamitische beweging, die nu in het land de plak zal zwaaien.

De verloren mensenlevens doorheen de afgelopen twintig jaar lijken een maat voor niets geweest te zijn.

Wij willen dan ook de aandacht vestigen op de menselijke kost:

Amerikaanse militairen gedood in Afghanistan tot april 2021: 2.448.
Amerikaanse aannemers: 3.846.
Afghaans nationaal leger en politie: 66.000.
Overige geallieerde militairen, ook uit andere NAVO-lidstaten: 1.144.
Afghaanse burgers: 47.245.
Taliban en andere oppositiestrijders: 51.191.
Hulpverleners: 444.
Journalisten: 72.

bottom of page