top of page

ICEC (INTERNATIONAL COMMISSION OF EUROPEAN CITIZENS) PRO ZELFBESTUUR

CEC organiseerde met de Europese parlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA/ECR) en Josu Juaristi (EH Bildu/GUE-NGL) en met de steun van de Beweging Vlaanderen-Europa

<p class="font_8">ICEC organiseerde met de Europese parlementsleden Mark Demesmaeker (N-VA/ECR) en Josu Juaristi (EH Bildu/GUE-NGL) en met de steun van de Beweging Vlaanderen-Europa, een colloquium over de toekomst van het zelfbeschikkingsrecht in de Europese Unie (EU). Nieuwe staten werden gemakkelijk erkend, maar regio’s zoals Vlaanderen, Catalonië en Schotland, hebben geen stem in de Europese Raad. Dus nog veel werk voor de boeg.<br>
</p>
<p class="font_8">Op de foto van links naar rechts moderator Wilfried Haesen, Bernard Daelemans (VVB), Anna Arcqué (Catalonië) en Chris White (Schotland).</p>

bottom of page