top of page

Guldensporenviering en Jozef Simonshulde worden afzonderlijke vieringen


De Turnhoutse Vredesvereniging VOS en het Davidsfonds organiseren op woensdag 11 juli 2024 een Guldensporenviering in samenwerking met de Stad Turnhout. De viering van de Vlaamse Feestdag start om 11.00 uur in de concertzaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Academieplein 17 (gps: Baron Frans du Fourstraat 4-6).
Voor de eerste keer sinds onze samenwerking zal er op 11 juli geen hulde gebracht worden aan de Turnhoutse schrijver-dichter Jozef Simons, die een monument heeft aan het Kasteelplein waarop verschillende titels van zijn boeken, waaronder zijn bekendste ‘Eer Vlaanderen vergaat’, gebeiteld staan.
Het is moeilijk om nog een viering aan het monument te organiseren met aansluitend daarop een academische zitting in de concertzaal. Aangezien het stadsbestuur enkel zorgt voor financiële en materiële ondersteuning, maar geen personeel ter beschikking stelt, schept dat heel wat logistieke problemen. Ook de mogelijk slechte weersomstandigheden, alsook het feit dat de minder mobiele bezoekers de verplaatsing van het monument naar de concertzaal moeilijk kunnen overbruggen, hebben ertoe geleid dat we er dit jaar voor opteren om op 11 juli geen buitenviering aan het monument te organiseren, maar enkel een binnenviering in de concertzaal van de academie.
In het najaar zal een afzonderlijke en meer uitgebreide Jozef Simonshulde worden georganiseerd door DF en VOS. Daarover zal begin september gecommuniceerd worden.
Wij hopen dus alle Turnhoutenaren te mogen begroeten op onze Vlaamse feestdag 11 juli om 11.00 uur in de concertzaal van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Turnhout, Academieplein 17 (gps: Baron Frans du Fourstraat 4-6).

bottom of page