top of page

GOED NIEUWS UIT MORTSEL!

Aan het front stond hij als officier in betrekking met de Vlamingen, hij was een van diegenen die met dokter Verduyn de grondslagen legde en alles gereed maakte voor het stichten van de V.O.S.

Aan het front stond hij als officier in betrekking met de Vlamingen, hij was een van diegenen die met dokter Verduyn de grondslagen legde en alles gereed maakte voor het stichten van de V.O.S.

Na de oorlog vinden wij hem terug in de eerste rangen van de V.O.S.-propagandisten, in elke bond van de Rupelstreek, van het Antwerpse, van het Mechelse en overal trad hij op en begeesterde de oudstrijders met zijn meeslepende rede en wekte het enthousiasme van zijn toehoorders. Begrijpelijk en bevattelijk wist hij zijn ideaal diets te maken aan de meest gewone mensen.”

Zo schreven de Vlaamse oud-strijders op 9 maart 1952 naar aanleiding van het overlijden van hun trouwe voorman dr. Jozef Rombouts (1893-1952). Kortgeleden ontvingen wij goed nieuws uit Mortsel, waar het grafmonument van dr. Rombouts werd gerenoveerd. Dank aan burgemeester Erik Broeckx om ons hiervan op de hoogte te brengen!

bottom of page