top of page

FERDINAND GEERTS' HELDENHULDEZERKJE

“Platteau is niet te vervangen, doch wij zullen trachten van VOS te maken, wat ervan te maken is. Op mij kunt gij rekenen.”

“Platteau is niet te vervangen, doch wij zullen trachten van VOS te maken, wat ervan te maken is. Op mij kunt gij rekenen.”

“Wie in de Vlaamse middens van Antwerpen, kende niet de grote struise, de joviaal lachende ogen, de immer glimlachende mond, de figuur die imponeert en U onmiddellijk « een leider » aantoont. Dat was toch Nand Geerts... de man die vaderlijk, doch vasthoudend de weg wees, meer nog, de man die voorging, die voordeed en die dan ook kon eisen van hetzelfde te doen.”

Zo schreef De Vlaamse Oudstrijder op zondag 3 december 1967 naar aanleiding van het overlijden van Ferdinand Geerts (20 februari 1894 - 10 november 1967).

Geerts was een veteraan van het IJzerfront en een overtuigd Vlaming die zich gedurende zijn hele leven engageerde voor het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders, vandaag VOS Vlaamse Vredesvereniging. Jarenlang was hij ondervoorzitter van VOS Antwerpen. Ongeveer vier jaar voor zijn dood werd hij de zevende voorzitter van de Antwerpse afdeling. Die taak nam hij in zeer moeilijke omstandigheden over van de overleden Juliaan Platteau. Zijn eerste woorden waren toen: “Platteau is niet te vervangen, doch wij zullen trachten van VOS te maken, wat ervan te maken is. Op mij kunt gij rekenen.”

In februari vorig jaar verwierven vrijwilligers van VOS het peterschap over Geerts’ heldenhuldezerkje op de begraafplaats van Silsburg in Antwerpen. Zijn lichaam werd begraven, maar door zorg te dragen voor zijn grafsteen blijft VOS trouw aan zijn persoon en nalatenschap. Met dezelfde trouw waarmee hij uit de handen van Juliaan Platteau de vlag en de taak van VOS Antwerpen overnam, neemt VOS de vlag en de taak op zijn beurt over. Oud-strijders als Geerts leven voort in onze gedachten en inspireren ons om verder te werken. Voor Vlaanderen en Vrede!

Merkt u tijdens een bezoek aan een kerkhof of begraafplaats op dat een heldenhuldezerkje of een ander graf met Vlaamse symboliek dreigt te verdwijnen? Laat het ons dan meteen weten door middel van een berichtje naar onze Facebookpagina of info@vosnet.org! VOS contacteert dan de bevoegde stadsdiensten om de bewaring ervan te verzekeren.

#weekvandebegraafplaatsen

bottom of page