top of page

EEN GROOT VERLIES VOOR VOS

Onze vereniging is in diepe rouw.
Gisteren overleed dhr. Ivo Coninx, algemeen secretaris van VOS, om 17u50 in het ziekenhuis van Genk.

Onze vereniging is in diepe rouw.
Gisteren overleed dhr. Ivo Coninx, algemeen secretaris van VOS, om 17u50 in het ziekenhuis van Genk. Op 15 april jl., een drietal weken na zijn opname omwille van een coronabesmetting en een bacteriële infectie, verklaarde hij nog schriftelijk: “Ik hoop dat ik terug tot het rijk der levenden kan komen. Voor maandag 17 april laten ze me zeker niet los.” Ivo’s verblijf, dat gepaard ging met heel wat onderzoeken en testen, bleef echter maar verlengd worden. Ondanks enkele aanvankelijk positieve signalen verslechterde zijn toestand enkele dagen geleden gevoelig. De kans op genezing bleek onbestaande. Omringd door zijn familie is hij korte tijd later zachtjes ingeslapen.
Gedurende jaren nam Ivo verschillende bestuursfuncties in Vlaamse verenigingen op zich. Bij VOS fungeerde hij meermaals als algemeen voorzitter en secretaris. Vriend en vijand kan het erover eens zijn dat de overleving van ons Verbond gedurende een aantal moeilijke jaren deels aan hem te danken was. Op zijn eigen manier en soms begrensd door zijn eigen mogelijkheden probeerde hij bruggen te bouwen waar nodig. Luisterbereid, doordacht, maar ook kordaat vertolkte hij zijn overtuiging tot waardering van velen.
Als bestuurder van de oudste vredesvereniging van Vlaanderen volgde Ivo systematisch de maatschappelijke ontwikkelingen op in binnen- en buitenland. Trouw aan de drie pijlers van het IJzertestament (‘Nooit meer Oorlog’, ‘Godsvrede’ en ‘Zelfbestuur’) werd nagedacht over een eigentijdse invulling zonder te vervallen in een nietszeggende inhoudsloosheid. Ivo ondersteunde dit proces met raad en daad. We zullen zijn inzet en opofferingen om VOS op koers te houden nooit vergeten.
Het nationaal bestuur van VOS betuigt hierbij zijn oprecht medeleven in het verdriet van de familie Coninx.

bottom of page