top of page

EEN GEBAAR VAN EERHERSTEL

Op zondag 19 mei 2019 herdachten VOS Vlaamse Vredesvereniging en de Vlaamse Volksbeweging in Oostvleteren voor de tweede keer de tijdens de Eerste Wereldoorlog terechtgestelde soldaat Henri Reyns.

Verslag herdenkingsplechtigheid Henri Reyns – 19 mei 2019

Op zondag 19 mei 2019 herdachten VOS Vlaamse Vredesvereniging en de Vlaamse Volksbeweging in Oostvleteren voor de tweede keer de tijdens de Eerste Wereldoorlog terechtgestelde soldaat Henri Reyns. Door een tijdens gevechten opgelopen psychisch oorlogstrauma weigerde hij de vuurlinie nog in te trekken. Henri werd aan de executiepaal ter dood gebracht op 17 mei 1915 op beschuldiging van, onder andere, “desertie in het zicht van de vijand”. De legerleiding rechtvaardigde de terechtstelling door met Henri’s dood een voorbeeld te stellen voor andere soldaten. Excuses van de Belgische overheid zijn er nooit gekomen. Ook blijft een nadrukkelijk eerherstel uit voor deze Vlaming, wiens mentale aandoening 104 jaar geleden werd verward met lafheid.

Om 11 uur in de voormiddag kwam, ondanks het slechte weer, een mooi aantal mensen opdagen aan de kerk van Oostvleteren. Na een toespraak van nationaal VOS-voorzitter Ivo Coninx trokken de aanwezigen in een stille optocht van het dorpsplein tot aan de hoeve Ameloot, in de buurt van waar Henri’s executie plaatsvond. Guido Moons van de Vlaamse Volksbeweging hield een toespraak, gepaard gaande met enkele gedichten van Anton Van Wilderode gebracht door Wilfried Haesen en mooie muziek van Walter Evenepoel. Nadien werd de herdenkingsplechtigheid afgesloten met de onthulling van een gedenkteken en een bloemenhulde.

Deze herdenking bleef niet onopgemerkt in de pers.

Foto’s: Lambert Derenette

bottom of page