top of page

DE IDEALEN VAN VOS: TIJDLOOS EN UNIVERSEEL!

De idealen van de Vlaamse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog ('Nooit meer Oorlog', 'Godsvrede' en 'Zelfbestuur') zijn universeel en tijdloos. Dit werd en wordt dagelijks bewezen.

De idealen van de Vlaamse oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog ('Nooit meer Oorlog', 'Godsvrede' en 'Zelfbestuur') zijn universeel en tijdloos. Dit werd en wordt dagelijks bewezen.

In april 1934 nam het Amerikaanse blad 'The Knoxville News-Sentinel' nog een spotprent over uit het tijdschrift van de Vlaamse oud-strijders, waarin de hebzucht van de door winst gedreven wapenfabrikanten werd aangeklaagd.

Ook vandaag wijst VOS gedurig op de verantwoordelijkheid van o.a. de Waalse regering, die eigenaar is van een van de grootste wapenfabrieken van de Europese Unie: FN Herstal. Zodoende is Wallonië - in ruil voor miljardenopbrengsten - zelf producent en tevens medeorganisator van de hedendaagse conflicten in het Midden-Oosten.

bottom of page