top of page

BLOEMEN VOOR HELDEN: RENAAT DE RUDDER OP 17 DECEMBER 2017

In 1914 gaven duizenden jonge Vlamingen gehoor aan de oproep van de Koning om zich aan te bieden als vrijwilliger. “Vlamingen, herdenk de Slag der Gulden Sporen”. Arbeiders, boeren, studenten, priesters en zovele anderen zoals bijvoorbeeld de intussen bekende namen Frans Kusters, Juul De Winde, de Gebroeders Van Raemdonck, Filip De Pillecyn, Joe English, en … Renaat De Rudder, samen met 4 vrienden uit Landegem.

In 1914 gaven duizenden jonge Vlamingen gehoor aan de oproep van de Koning om zich aan te bieden als vrijwilliger. “Vlamingen, herdenk de Slag der Gulden Sporen”. Arbeiders, boeren, studenten, priesters en zovele anderen zoals bijvoorbeeld de intussen bekende namen Frans Kusters, Juul De Winde, de Gebroeders Van Raemdonck, Filip De Pillecyn, Joe English, en … Renaat De Rudder, samen met 4 vrienden uit Landegem.

Wat bezielde Renaat De Rudder, die priester wilde worden en amper 16 ½ jaar oud was, om naar het front te trekken tegen de bezetter, de vijand? Niet opgeleid, onervaren, ongetraind tegen een goed uitgerust bezettingsleger? Deze jongeman groeide uit tot één van de belangrijkste IJzersymbolen vanwege de onbaatzuchtige dienstbaarheid voor zijn volk. Zijn naam werd op straatnaambordjes vereeuwigd en monumenten naar zijn persoon werden opgericht.

Honderd jaar na zijn overlijden, leven de idealen van deze jongeman voort in onze harten en die van talloze andere Vlamingen. Diverse initiatieven werden op het getouw gezet in Oostakker (zijn geboorteplaats), Evergem (zijn woonplaats) en Landegem, vanwaar hij als vrijwilliger naar het leger vertrok.

Op zondag 17 december, zijn sterfdatum, bereikt het Renaat De Rudder herdenkingsjaar haar hoogtepunt bij zijn laatste rustplaats aan de crypte van de IJzertoren (IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide).

We nodigen u en uw familie en vrienden van harte uit voor deze plechtigheid. Mogen we u vragen dit initiatief met stip op te nemen in uw agenda en uw aan- of afwezigheid uiterlijk 8 december te bevestigen aan het coördinerend secretariaat VOS Vlaamse Vredesvereniging via info@vosnet.org of telefonisch via het nummer 03/213.35.85.
Deze herdenking zal tevens de start zijn van Echo’s voor Helden, een deelproject van het Digitaal Museum voor Vlaanderen. Kinderen en jongeren brengen via filmpjes op Youtube de brieven van Renaat De Rudder weer tot leven.

Van harte bedankt ook om dit initiatief met uw achterban te delen. Tracht zoveel mogelijk te autodelen. Wie nog plaats heeft in de wagen en/of nog op zoek is naar vervoer, geef een seintje opdat deze gekoppeld kunnen worden en niemand de activiteit moet missen. Bij ruime belangstelling overwegen we busvervoer in te leggen.

Programma
Zondag 17 december, 14.00u.
Bloemen voor Helden: Renaat De Rudder
Renaat De Rudderherdenking aan de crypte van de IJzertoren, Diksmuide.

Doorlopend vanaf 14u. t.e.m. 16u.
Projectie Echo’s voor Helden: Brieven Renaat De Rudder

14.00u. Ontvangst met koffie op de eerste verdieping van de IJzertoren
14.30u. Plechtigheid met:
– Optocht van de IJzertoren naar de crypte
– Verwelkoming: Paul De Belder, voorzitter Aan de IJzer
– Gelegenheidswoord
– Bloemenhulde
– Slotwoord door VOS Vlaamse Vredesvereniging met bijzondere aandacht voor ons project Echo’s voor Helden
– Gebed voor het Vaderland en de Vlaamse Leeuw
15.20u. Aansluitend: hapje en drankje op de eerste verdieping van de IJzertoren.

bottom of page