top of page

BLIJVEN BOUWEN AAN VLAANDEREN EN VREDE

Over heel Vlaanderen vonden ook dit jaar tal van bijeenkomsten plaats ter herdenking van alle slachtoffers van geweldconflicten.

<p class="font_8">Op 11 november herdenkt VOS jaarlijks de wapenstilstand die het einde van de Grote Oorlog inluidde onder de thema’s<br>
‘<strong>Nooit meer Oorlog – Godsvrede –Zelfbestuur</strong>’.<br>
Over heel Vlaanderen vonden ook dit jaar tal van bijeenkomsten plaats ter herdenking van alle slachtoffers van geweldconflicten.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Ook VOS nationaal was aanwezig op verschillende herdenkingen en gaf tijdens de 88ste&nbsp;IJzerbedevaart op de Vredesdag aan de IJzer een&nbsp;<a href="http://vosnet.org/index.php/toespraak-vos-tijdens-88ste-ijzerbedevaart-11-november-2015/"><strong>toespraak&nbsp;</strong></a>in het teken van de eerste gasaanvallen.&nbsp;</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Niet voor niets staat er op de IJzertoren ‘<strong>Nooit meer Oorlog – Nie wieder Krieg – Plus jamais de guerre – No more Wa</strong>r’, in de hoop dat de wereld nooit meer zo’n oorlog als die van 1914-1918 zou moeten doorstaan.&nbsp;Dat de mens hardleers is werd duidelijk door de oorlogen in de twintiger en dertiger jaren, door de Tweede Wereldoorlog, de Koude oorlog en de vele oorlogen die volgden. Ook vandaag nog kent de wereld broeihaarden van geweld, dood en verderf.</p>
<p class="font_8">We kunnen de geschiedenis niet herschrijven, we kunnen niet ongedaan maken wat voltrokken werd. Hoog tijd om te leren uit het verleden en te blijven bouwen aan Vrede, hier in Vlaanderen en de rest van de wereld.</p>

bottom of page