top of page

Bericht van het OVV - Rapport Van Vlaanderen

Algemene vakken – beleidskunde
Deze vakken zijn gebaseerd op de minimumdoelen die zijn vastgelegd in het Vlaams Parlement
dd. 3 maart 1999. De scores die aan de 5 verschillende vakken zijn gegeven, zijn gebaseerd op de
vooruitgang die de leerling sindsdien via tal van tussentijdse evaluaties en taken heeft gemaakt.

Resolutie 1 Algemene uitgangspunten en doelstellingen van Vlaanderen
inzake de volgende staatshervorming
17%

Resolutie 2 Uitbouw van de financiële en fiscale autonomie in de
volgende staatshervorming
25%

Resolutie 3 Brussel in de volgende staatshervorming 19%

Resolutie 4 Meer coherente bevoegdheidspakketten in de volgende
staatshervorming
32%

Resolutie 5 Specifieke aandachtspunten voor de volgende
staatshervorming
50%

Algemeen totaal 27,5%

Opmerkingen directie
De leerling is vol goede wil maar het ontbreekt aan doorzettingsvermogen. Hij begint vol
enthousiasme aan een taak, maar is te snel afgeleid. Concentratie op de kerntaak is zinvol en zal de
leerling helpen om zijn doelstelling te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat met volharding de taken
tot een goed einde kunnen worden gebracht. Wij wensen de leerling veel succes met de herkansing
na 9 juni.
1 maart 2024

bottom of page