top of page

AFSCHEID’ VAN GUY. RAF HET WERK WACHT OP U

Wijlen dr. Hugo Thibaut was als Algemeen voorzitter van VOS een kampioen in de ledenwerving. Half jaren 1990 benaderde Hugo ook Guy Leemans, toen wetenschappelijk medewerker op het ADVN. Guy bezweek als velen voor de charmes van Hugo en sloot zich onverwijld aan bij de VOS-familie.

<p class="font_8">Wijlen dr. Hugo Thibaut was als Algemeen voorzitter van VOS een kampioen in de ledenwerving. Half jaren 1990 benaderde Hugo ook Guy Leemans, toen wetenschappelijk medewerker op het ADVN. Guy bezweek als velen voor de charmes van Hugo en sloot zich onverwijld aan bij de VOS-familie. Al was de stap voor hem allicht niet zo groot, omdat zijn grootooms in de jaren 1920 in Boechout een VOS-afdeling hadden opgericht. Natuurlijk wist Guy toen nog niet dat hij enkele jaren later voor VOS zou gaan werken. In augustus 2000 was het zover. Een grote stap moest hij er niet voor doen, want VOS huist immers op hetzelfde adres.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Gedurende 17 jaar werkte Guy in goede verstandhouding samen met het bestuur. In goede en kwade dagen slaagden wij er in om VOS een solide basis te geven en de zorgen, gepaard aan een overlevingsstrategie, om te buigen naar een toekomstgerichte vereniging.</p>
<p class="font_8">Nu maakt Guy per 1 september de overgang naar de vzw Vlaanderen-Europa, de organisatie achter Vlaanderen Feest! Wij wensen hem er alle succes toe. Maar onze wegen scheiden niet helemaal, want Guy blijft actief in onze rangen, in de eerste plaats bij de redactie van dit tijdschrift. Zo kan hij trouwens meteen zijn opvolger als directeur een duwtje in de rug geven.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">De opvolging werd geregeld zoals het hoort, via een open vacature. Drs. Raf Praet doorliep met gemak de sollicitatierondes en overtuigde het bestuur er van dat hij beantwoordt aan de verwachtingen. Raf gaf niet alleen blijk van een grote theoretische bagage, maar ook van een organisatorische geest. Momenteel legt hij de laatste hand aan zijn doctoraatsverhandeling aan de departementen Oude Geschiedenis van de Universiteit Gent en de Rijksuniversiteit Groningen.</p>
<p class="font_8">Raf engageerde zich al van jongs af aan als vrijwilliger in de Vlaamse beweging. Zo is ook VOS voor hem lang geen onbekende. Zijn inzet werd opgemerkt, waarop de Algemene Vergadering hem in maart 2015 in haar rangen coöpteerde. Sindsdien droeg Raf meer dan zijn steentje bij tot het welslagen van ons herdenkingstraject Heldenhulde en had hij ook een belangrijk aandeel in de samenstelling van ons boek “Alleen in u – o koning – geloven wij nog”.</p>
<p class="font_8">We hebben er alle vertrouwen in dat we ook met Raf VOS verder op de kaart zullen blijven zetten.</p>
<p class="font_8">Voor Vlaanderen en Vrede!</p>
<p class="font_8"><strong>Ivo Coninx</strong><br>
<strong>Algemeen voorzitter</strong></p>
<p class="font_8"><em>De Vos</em> juli-augustus, 2017</p>

bottom of page