top of page

AFGHANISTAN, EEN INTERNATIONALE SPEELBAL

Na meer dan twintig jaar militaire aanwezigheid in Afghanistan zal het Amerikaanse leger zich op 11 september 2021 definitief uit het land terugtrekken. Deze strategische beslissing van het Amerikaanse leger wordt uitgevoerd in het kader van het vredesakkoord dat op 29 februari 2020 werd gesloten. Toch garandeert het verdrag dat de Verenigde Staten - met toestemming van de Afghaanse regering - nog steeds mogen ingrijpen tegen terroristische organisaties in de regio en dat ze de regeringstroepen mogen blijven bevoorraden en opleiden. In ruil voor het vertrek van de Amerikanen zou de Taliban krijgsgevangenen vrijlaten en zich op een vredevolle politieke manier gaan organiseren.

Na meer dan twintig jaar militaire aanwezigheid in Afghanistan zal het Amerikaanse leger zich op 11 september 2021 definitief uit het land terugtrekken. Deze strategische beslissing van het Amerikaanse leger wordt uitgevoerd in het kader van het vredesakkoord dat op 29 februari 2020 werd gesloten. Toch garandeert het verdrag dat de Verenigde Staten - met toestemming van de Afghaanse regering - nog steeds mogen ingrijpen tegen terroristische organisaties in de regio en dat ze de regeringstroepen mogen blijven bevoorraden en opleiden. In ruil voor het vertrek van de Amerikanen zou de Taliban krijgsgevangenen vrijlaten en zich op een vredevolle politieke manier gaan organiseren.

Als resultaat van de ondertekening van het vredesakkoord heeft reeds negentig procent van de Amerikaanse strijdmacht zich uit het land teruggetrokken. Toch blijkt het akkoord niet aan elke zijde gerespecteerd te worden. Na het recente vertrek van Amerikaanse troepen uit de luchtmachtbasis van Bagram is de Taliban immers een nieuw offensief gestart. Ondertussen heeft de terreurgroep al aanzienlijke delen van het land ingenomen en rukt ze op richting de hoofdstad Kabul. Sinds het begin van het offensief zijn reeds meer dan duizend Afghaanse regeringstroepen gedeserteerd naar buurland Tajikistan.

Het blijft dan ook de vraag hoe de Verenigde Staten en andere internationale machten zullen reageren op deze veranderingen, aangezien analyses van de CIA reeds bewezen dat de Afghaanse regering mogelijk al binnen een half jaar na het vertrek van de Amerikanen zou kunnen vallen. Vrede en landsverdediging gaan voor VOS Vlaamse Vredesvereniging hand in hand. De vrede kan voor de lokale bevolking niet gegarandeerd worden als zij niet in veiligheid kan leven. Afghanistan dient met ondersteuning van de internationale gemeenschap zo snel mogelijk door te groeien naar een staat die onafhankelijk zijn burgers kan beschermen, zonder daarbij de speelbal te worden van allerlei internationale machtsblokken die zich enkel laten leiden door eigenbelang.

bottom of page