top of page

58STE ERNEST VAN DER HALLEN-DAG

70 jaar na het overlijden van Jeugdbezieler en Pelgrim-auteur
“Zegen onze krachtige wil het geslacht te zijn dat niet meer wijken zal.”
Slot jeugdgebed van Ernest Van der Hallen (1898-1948) “Brieven aan ‘n Jonge Vrien

58ste ERNEST VAN DER HALLEN-DAG

70 jaar na het overlijden van Jeugdbezieler en Pelgrim-auteur
“Zegen onze krachtige wil het geslacht te zijn dat niet meer wijken zal.”
Slot jeugdgebed van Ernest Van der Hallen (1898-1948) “Brieven aan ‘n Jonge Vriend”

Zoals hierboven getekend door Fred Bogaerts: het Grafmonument van de letterkundige op het Lierse kerkhof “Kloosterheide” Kesselsesteenweg bij spooroverweg.

Vanaf 14 uur aan kerkhofingang samenkomst; om 14.30 uur rond zijn graf naast dat van Pelgrim-broer Felix Timmermans: een moedgevende ontmoeting in dank en trouw als antwoord op zijn getuigende BRIEVEN en boeken, ter verdieping in zijn boodschap van levensharmonie en -vernieuwing: “een absolute levenshouding op elk gebied”.

BLOEMENHULDE door stad LIER na gebed en vlaggengroet met burgemeester Frank Boogaerts, deelnemers en verenigingen

SAMENZANG en jongerengetuigenis door KVSV-KVHV-studenten met herinnering aan het werk van Jan Uytterhoeven met zijn overweging op 50ste sterfdag en uitgave verslagboek Davidsfonds-LIER samen met dichter Erik Verstraete (Van der Hallen-jaar 1978)
Pelgrim ANTOON PYPE (o.m. “te voet naar Rome” 1975) met nieuw boek: “Pype Vrij! gevangen in de Sovjet-Unie en zijn verdere wedervaren” in Europa-Broederschap
Historicus RIK VERWAEST over die bloeitijd tussen beide Wereldoorlogen en aan de hand van zijn licentiaatsthesis (thans cultuurschepen stad Lier)
CATALONIE: solidair met huidige strijd, zoals Van der Hallen al vergeleek in zijn Davidsfondsboek “Tussen Atlas en Pyreneeën”. Uit dit reisverslag wordt geciteerd en vooral uit zijn laatste BRIEF AAN EEN ONTMOEDIGDE VLAMING, thema Van der Hallen-Jaar 2018
Voordracht GUIDO VAN DER MEERSCH: “Het vertelsel van de Baars die verlangde de aarde te zien” door Ernest Van der Hallen. Herdenking onlangs overleden Manu Ruys, Mark Grammens en Johan Van Herreweghe

Daarna naar het stadscentrum van LIER bij Sint-Gummaruskerk: ontmoeting met boekentafel in het “Parochiehuis”, Sint-Gummarussstraat 21. Om 17 uur Heilige Mis in de Sint- Pieterskapel (bij Sint-Gummaruskerk), waarna verbroedering in het” Parochiehuis”.

Vanaf 18.30 uur samenzang o.m. met Jef Coulembier en Willy Dedecker


Van der Hallen-Gemeenschap & Europa-Broederschap BERTENNEST, Bergenstraat 29 , 8972 Roesbrugge

bertennest@skynet.be – 057 30 02 08

Lierse verenigingen & Davidsfonds – Rodenbachfonds – VL@S – VVB- VVNA en VOS

Van der Hallen-dag LIER 2018

bottom of page