top of page

27 SEPTEMBER: EEN ZONDAG IN VREUGDE EN VERDRIET

Zondag 27 september bracht ons zowel vreugde als verdriet. VOS kan terugblikken op een geslaagde 3de editie van VOS aan de IJzer.

<p class="font_8">Zondag 27 september bracht ons zowel vreugde als verdriet. VOS kan terugblikken op&nbsp;<strong>een geslaagde 3de editie van VOS aan de IJzer</strong>. Leden en sympathisanten kregen een uitgebreid, veelzijdig programma.&nbsp;</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Toespraken van VOS-voorzitter Ivo Coninx, gastspreker Guido Moons en VOS-secretaris Vincent Vanhumbeeck werden afgewisseld met beklijvende poëzie van Erika De Stercke en muzikale pareltjes van de harmonie van VOS Beigem. Verder was er de piëteitsvolle bloemenhulde in de crypte, een bezoek aan de leerrijke tentoonstelling over de evolutie van de Belgische soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Museum aan de IJzer en natuurlijk ook gezellig tafelen. Bij het middagmaal gaf Jef Vermeiren jr. toelichting bij de door VOS heruitgegeven oorlogsmemoires van zijn vader Jef sr. De<strong> </strong><a href="http://vosnet.org/index.php/vos-aan-de-ijzer-leden-en-sympathisantendag-27-09-2015/"><strong>foto’s</strong></a>&nbsp;spreken boekdelen.</p>
<p class="font_8">Terzelfdertijd trokken de Catalanen naar de stembus voor de regionale verkiezingen.&nbsp;<strong>Catalonië nam een horde richting zelfbestuur</strong>. Zetelend minister-president Artur Mas had de verkiezingen in het teken gesteld van de Catalaanse onafhankelijkheidsdroom. Met succes. De aanhangers van de afscheiding van Spanje behaalden een meerderheid in het regionale parlement.&nbsp;</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Zo komt zelfbestuur wat dichterbij. Maar de Catalanen zijn er nog niet. Spanje ratificeerde weliswaar het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, dat in zijn artikel 1 het recht op zelfbeschikkingsrecht van de volkeren proclameert. Maar voor Spanje is dat verdrag niet meer dan een vodje papier. In zijn grondwet bouwde het een resem clausules in om de uitvoering van het recht op zelfbeschikking te dwarsbomen. De eerste stappen tegen de breed gedragen Catalaanse wil tot zelfbestuur zijn al gezet. Het hooggerechtshof liet zich al gedwee voor de kar spannen van de Spaanse unitaristen. Het lijkt wel alsof de geest van dictator en Catalanenhater Franco nog in Madrid ronddwaalt…</p>
<p class="font_8">Terwijl een Catalaanse meerderheid voor zelfbestuur koos,&nbsp;<strong>onderging Vlaanderen op de Wereldexpo in Milaan een zoveelste vernedering</strong>. Chocolatier Jeroen Bailleul uit Diksmuide maakte zoals aangekondigd in het Belgische paviljoen een chocolade versie van de IJzertoren. Toen hij, fier als een gieter, het resultaat uitstalde, verzocht de manager van het Belgische paviljoen hem de maquette te verwijderen, ‘omdat zo’n IJzertoren een te politiek geladen onderwerp is’. VOS vraagt een snedige reactie vanuit de Vlaamse regering. De IJzertoren is tenslotte het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en de Vrede. Hiermee mag onder geen enkel beding worden gesold.</p>

bottom of page