top of page

11 JULI BRACHT NOG EEN VERRASSING MET ZICH MEE

Op 11 juli hieven we het glas voor een betere toekomst voor Vlaanderen. VOS wenst eenieder te danken die aanwezig was op deze prachtige dag vol inspirerende toespraken en zinnenprikkelende artistieke prestaties.

<p class="font_8">Op 11 juli hieven we het glas voor een betere toekomst voor Vlaanderen. VOS wenst eenieder te danken die aanwezig was op deze prachtige dag vol inspirerende toespraken en zinnenprikkelende artistieke prestaties. Alsof dat nog niet genoeg is voor een glimlach op ons gezicht, werd VOS op 11 juli eveneens verrast door Nick Peeters met een tekening van Firmin Deprez en onderstaand bericht. Dit wilden we jullie niet onthouden.</p>
<blockquote><em>‘Ik wilde jullie met deze tekening bedanken voor de interessante anekdoten over Firmin die ik steeds graag heb gelezen! Zeker een stukje waarin hij schreef naar zijn vriend Berten Pil was erg aangenaam, daar ik mijn tweedejaarspaper aan de KUL schreef over de VTB, waarvan Pil voorzitter zou worden. Erg bedankt dus!’&nbsp;</em><strong>Nick Peeters, student geschiedenis</strong></blockquote>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Hartelijk dank, Nick! VOS wenst je nog veel succes met je studie. Blijf op de hoogte van onze Vlaamse geschiedenis en symbolen via de Facebookpagina ‘<a href="https://www.facebook.com/Bloemen-voor-Helden-1412983752323793/?fref=ts"><strong>Bloemen voor Helden</strong></a>’ en ‘<a href="https://www.facebook.com/vos.vlaamsevredesvereniging/"><strong>VOS Vlaamse Vredesvereniging</strong></a>’ voor al onze activiteiten in het kader van Heldenhulde. Wil je alle teksten, toespraken, voorgedragen gedichten, e.d. nog eens nalezen van onze themaweek in het kader van Firmin Deprez? Dat kan&nbsp;<a href="http://vosnet.org/index.php/projecten-2/bloemen-voor-helden-firmin-deprez/"><strong>hier</strong></a>.</p>

bottom of page