top of page

100 JAAR NA “VLAANDERENS DAGERAAD AAN DEN IJZER”

Vijf jaar geleden, tijdens de zomer van 2012, wijdde De Vos een themanummer aan de onvergetelijke Filip De Pillecyn, 50 jaar na zijn overlijden. Eén van de meest in het oog springende bijdragen in deze speciale editie is “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer” van de hand van hoofdredacteur Guy Leemans. De verdienste van Leemans’ artikel ligt vooral hierin dat hij dit historisch belangrijke politieke pamflet méér dan terecht van onder het stof haalde en zowel de auteurs ervan, het duo De Pillecyn en Borginon, als het tumultueuze tijdskader waarin dit pamflet werd geschreven, breed en helder duidde.

<p class="font_8">Vijf jaar geleden, tijdens de zomer van 2012, wijdde&nbsp;<em>De Vos</em>&nbsp;een themanummer aan de onvergetelijke Filip De Pillecyn, 50 jaar na zijn overlijden. Eén van de meest in het oog springende bijdragen in deze speciale editie is “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer” van de hand van hoofdredacteur Guy Leemans. De verdienste van Leemans’ artikel ligt vooral hierin dat hij dit historisch belangrijke politieke pamflet méér dan terecht van onder het stof haalde en zowel de auteurs ervan, het duo De Pillecyn en Borginon, als het tumultueuze tijdskader waarin dit pamflet werd geschreven, breed en helder duidde.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Want inderdaad, wie enige parate kennis bezit over de Eerste Wereldoorlog en meer bepaald over het bewogen engagement van de Frontbeweging, zal waarschijnlijk bijna onmiddellijk denken aan de geruchtmakende open brief van de Frontbeweging (Adiel Debeuckelaere) aan koning Albert I van 11 juli 1917. De doorbijter, die nog wat grondiger historisch speurwerk aanvangt, zal echter moeten toegeven dat het politieke pamflet “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer”, gepubliceerd en verspreid halfweg oktober 1917, misschien wel meer historische waarde bezit. Toegegeven, dit is een vrij boude en stoutmoedige bewering van mijn kant. Maar toch kan het belang van “Vlaanderens Dageraad…” niet genoeg onderlijnd worden. Niet alleen kan dit pamflet omschreven worden als programmaverklaring én eisenbundel van de Frontbeweging, maar de auteurs maakten meteen een blauwdruk voor de naoorlogse politieke agenda van de Vlaamsgezinden.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">In het kader van 100 jaar Grote Oorlog werken de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en VOS reeds 3 jaar constructief samen om niet zomaar te herdenken om te herdenken, maar te herdenken met een boodschap voor vandaag! Dit jaar wordt bij het vierde gezamenlijke project in de rij de 100ste verjaardag van het politieke pamflet “Vlaanderens Dageraad aan den IJzer” centraal gesteld.</p>
<p class="font_8">Op zondagvoormiddag 5 november a. s. om 10.30u worden de leden van VOS van harte uitgenodigd op de herdenking van “100 jaar na Vlaanderens Dageraad aan den IJzer” en dit in het mooie en hagelnieuwe kader van De Koolputten, Koolputten 2, Waasmunster – aan de legendarische Mirabrug op de grens tussen Hamme en Waasmunster. Jan Huijbrechts, mede-auteur van Onsterfelijk in uw steen en auteur van In Vlaanderens velden is een autoriteit op het vlak van de Vlaamse ontvoogding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij zal de auteurs en de historische achtergrond van het pamflet belichten, evenals de betekenis ervan voor de Vlaamsgezinden tijdens en onmiddellijk na de oorlog. Na hem is het de beurt aan Pieter Bauwens, de&nbsp;onvermoeibare hoofdredacteur van het veelgelezen en degelijke “Doorbraak.be”. Als actief Vlaams beweger maar ook als kritisch politiek journalist gaat hij na of 100 jaar na datum “Vlaanderens Dageraad…” nog op een of andere manier een appèl doet op de Vlaamse beweging anno 2017.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Voor de muzikale inbreng zorgt Walter Evenepoel (Arjaun). De voormiddag wordt aaneengepraat door de warme en gekende radiostem van Wilfried Haesen. Nadien kan er nog wat bijgepraat worden bij een glas en een knabbel.</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8">Indien u deze herdenking wil bijwonen, moet u zich wel ten laatste op 3 november inschrijven. Dit kan via een eenvoudig e-postberichtje naar secretariaat@ vvb.org of door tijdens de kantooruren te bellen naar het VVB-secretariaat op het nummer: 03/366.18.50. In ieder geval, via deze weg een warme oproep om erbij te zijn op zondagvoormiddag 5 november voor dit interessante en zinvolle initiatief. VOSsen, jullie zijn van harte welkom!</p>
<p class="font_8"><br></p>
<p class="font_8"><strong>Guido Moons<br>
</strong><em>De Vos, oktobernummer 2017</em></p>

bottom of page