Vredespoeziewedstrijd 2023

Vredespoeziewedstrijd 2023
 •   30/12/2020

VOS Vlaamse Vredesvereniging organiseert in het najaar van 2022 een vredespoëziewedstrijd met feestelijke apotheose in 2023.

 1. Deze wedstrijd staat open voor scholieren van de tweede en de derde graad secundair onderwijs, daarmee gelijkgestelden en volwassenen.
 2. Inzendingen worden ingedeeld in de volgende categorieën:
  scholieren: 2de en 3de graad s.o. en daarmee gelijkgestelden
  volwassenen
 3. Voor elke categorie wordt een 1ste en 2de prijs toegekend.
 4. Het thema is ‘Zomaar Gelukkig’. Wees creatief. Er wordt verder ook gekeken naar inhoud, vorm en of je vrede weet te integreren in je gedicht.
 5. Hoe deelnemen?
 • Typ je gedicht in het Nederlands, op een wit A4, zonder illustraties of versiering. Je gedicht mag maximum 24 regels tellen.
 • Voeg een aangehecht A4 toe met je gegevens:
  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Scholieren melden daarnaast ook klas, school en bij klassikale deelname de naam van de opdrachtgevende leerkracht.

Dit stuur je uiterlijk 28 februari 2023 op naar:

Vredespoëzieprijs 2023
p/a VOS – Vlaamse Vredesvereniging
Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen

of 

Info@vosnet.org

De poststempel geldt als datumbewijs.

 • Je mag maximum 2 gedichten inzenden die niet eerder verschenen zijn of een prijs hebben gewonnen.
 1. De gedichten krijgen elk een unieke code en worden zonder persoonsgegevens overhandigd aan de jury ter beoordeling.
 2. De uitspraak van de jury is onbetwistbaar en bindend. Er wordt niet over deze wedstrijd gecorrespondeerd. De jury behoudt zich verder het recht voor om de prijs eventueel niet toe te kennen.
 3. De laureaten worden persoonlijk gecontacteerd. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de feestelijke prijsuitreiking in april 2023 in de Tinnenpot in Gent. Ook familieleden en vrienden zijn welkom.

Verdere bepalingen:

 • Uitsluitend gedichten die voldoen aan het reglement worden beoordeeld.
 • Ingezonden gedichten worden niet teruggestuurd.
 • Voor de gedichten kan geen vergoeding worden gevraagd, ook niet als ze worden voorgedragen, gepubliceerd of tentoongesteld.
 • Door deelname aan de wedstrijd verklaart de auteur zich akkoord met het reglement.