Digitaal gerestaureerde VOS-vlaggen ('De nieuwe vaandels treden aan!')

Digitaal gerestaureerde VOS-vlaggen ('De nieuwe vaandels treden aan!')
  •   23/05/2021
  •   VOS Vlaamse Vredesvereniging
Met dit project wil VOS de vlaggen van haar historische collectie ontsluiten en deze gedigitaliseerde erfgoedstukken met bijbehorende informatie beschikbaar stellen voor belanghebbenden.

De door ons digitaal gerestaureerde vlaggen zijn te bezichtigen via deze link: https://www.vosnet.org/vlaggen.

Veel kijk- en leesplezier!