Digitaal gerestaureerde VOS-vlaggen ('De nieuwe vaandels treden aan!')

Digitaal gerestaureerde VOS-vlaggen ('De nieuwe vaandels treden aan!')

Met dit project wil VOS de vlaggen van haar historische collectie ontsluiten en deze gedigitaliseerde erfgoedstukken met bijbehorende informatie beschikbaar stellen voor belanghebbenden.

VOS Digitaal voor Vlaanderen

VOS Digitaal voor Vlaanderen

Met het project 'VOS Digitaal voor Vlaanderen' verspreidt VOS Vlaamse Vredesvereniging de geschiedenis van Vlaanderen en het erfgoed van de Vlaamse beweging.

Ministerie voor Vrede

Ministerie voor Vrede

Met dit project wil VOS onze beleidsmakers en de brede samenleving laten denken vanuit een vredesbeleid in plaats van een oorlogs- en defensiebeleid.