Missie

img

VOS is een Vlaamse vredesvereniging.

Wij ijveren voor zelfbeschikkingsrecht van gemeenschappen en volkeren ter ontplooiing van mensen en groepen om zo bij te dragen tot een vredevolle samenleving.

Wij streven naar Vlaams zelfbestuur in Europa en in wereldverband, waarin de vredescultuur onszelf en anderen vanuit een pluralistische levenshouding tot samenwerking inspireert.

Deze opdracht ligt in de lijn van de authentieke boodschap van de Vlaamse Frontbeweging:

‘Nooit meer Oorlog’ – ‘Godsvrede’ – ‘Zelfbestuur’.

Wij bevorderen vrede en zelfbestuur door onder meer volgende acties:

- promoten van de Vlaamse herdenkingstraditie;

- innemen van gefundeerde standpunten om het beleid te beïnvloeden;

- informeren en sensibiliseren op grond van deskundigheid en ervaring;

- uitbouwen van een netwerk van leden en groepen;

- samenwerken met andere organisaties in de Vlaamse beweging en in de vredesbeweging.

Verleden van onze vereniging

Voor een diepgaand historisch overzicht aangaande het meer dan honderdjarig verleden van onze vereniging en een beknopte beschrijving van onze hedendaagse werking verwijzen wij de bezoeker graag door naar onze Wikipedia.

 

Standpunten en informatieHuishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het 20050101-Huishoudelijk-reglement-VOS in PDF te bekijken.

Statuten

Statuten

Bekijk hier onze Gecoördineerde versie statuten.

Privacy en Cookieverklaring AVG

Privacy en Cookieverklaring AVG

Klik op volgende link om onze privacy en cookieverklaring te bekijken.