Geen ‘Couckes en Goethalsen’ meer in Malawi

Geen ‘Couckes en Goethalsen’ meer in Malawi

Doodstraf afgeschaft in een land met een gebrekkig justitieel apparaat

Veteranendag

Veteranendag

7 april 2021, Veteranendag.

Internationale Vrouwendag

Internationale Vrouwendag

VOS staat vandaag graag stil bij een verdienstelijke Vlaamse, die honderd jaar geleden alles in het werk stelde voor de ontvoogding van haar volk: Anna Mortelmans.

Het vergeten ‘Vlaamsche Keurkorps der Aflossers’

Het vergeten ‘Vlaamsche Keurkorps der Aflossers’

Vrijwillig in de cel voor een Vlaams ideaal.

Deelwedstrijd op Facebook

Deelwedstrijd op Facebook

Naar aanleiding van het VN-Verdrag inzake het verbod op kernwapens organiseerde VOS Vlaamse Vredesvereniging een deelwedstrijd op Facebook.

‘Hier zijn geen verraders, Mijnheer Theelen!’

‘Hier zijn geen verraders, Mijnheer Theelen!’

Volksvertegenwoordiger Frans Theelen en de gekerkerde oud-strijders.

‘Voor ’t Gezin van onzen Vriend Oud-Strijder Fiel’

‘Voor ’t Gezin van onzen Vriend Oud-Strijder Fiel’

Over Ward Hermans' trieste huisbezoek in april 1921.