Www.museumvoorvlaanderen.be

Www.museumvoorvlaanderen.be
  •   18/04/2018
  •   VOS

Voorstelling

Op zaterdag 14 april stelde VOS Vlaamse Vredesvereniging zijn Digitaal Museum voor Vlaanderen voor. Een grote en jonge groep is enthousiast om zorg te dragen voor ons erfgoed, om de vele bijzondere verhalen die onze geschiedenis heeft opnieuw te vertellen, en om stem te geven aan onze voorgangers.

Het Digitaal Museum voor Vlaanderen wil het erfgoed van de Vlaamse Beweging tijdens WOI, het erfgoed van de Vlaamse Beweging in het algemeen en de geschiedenis van Vlaanderen via digitale wijze verspreiden. Daarbij wordt er altijd nadruk gelegd op de pacifistische stromingen binnen de Vlaamse Beweging. 

Het Digitaal Museum voor Vlaanderen is bij uitstek een middel om (jonge) vrijwilligers in de VOS-werking te doen participeren.
Bent u ook geïnteresseerd om mee te werken? Contacteer info@vosnet.org