‘Waar de hoefslag van het Turksche paard heeft geklonken, groeit geen gras meer’

‘Waar de hoefslag van het Turksche paard heeft geklonken, groeit geen gras meer’
  •   18/11/2020
  •   Nick Peeters
Vlaamse aandacht voor de Armeense genocide tijdens het interbellum.

‘Als wij tenminste het nieuws uit de wereld volgen, dan zullen wij het streven vaststellen van de Armeniërs en van zovele andere volkeren naar het behoud van hun eigenheid en naar het respect dat zij willen afdwingen voor hun eigenheid in eigen structuren.’ 27 juli 1988. Volksvertegenwoordiger Vic Anciaux (Volksunie) verdedigt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het in die tijd nog door Belgische unionisten gecontesteerde federalisme. In zijn redevoering verwijst hij naar de zelfbeschikkingsstrijd van andere kleine volkeren naast het…

 

Voor het volledige artikel surft u naar Doorbraak.be.