Integraal: de toespraak van algemeen voorzitter Ivo Coninx tijdens de 11 juliviering in Bilzen

Integraal: de toespraak van algemeen voorzitter Ivo Coninx tijdens de 11 juliviering in Bilzen
  •   11/07/2015
  •   Ivo Conincx
algemeen voorzitter Ivo Coninx
algemeen voorzitter Ivo Coninx

Beste Vlaamse vrienden,

Geachte burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en parlementsleden,

Vrede, Vrede aan u allen.

Vrede is het hoogste goed dat de mensheid bezit en de moeite waard om met de wapens verdedigd te worden. U zonder verweer laten afslachten heeft geen zin. Wie de vrede wil bewaren, moet de oorlog voorbereiden. Dat zeiden de Romeinen tweeduizend jaar geleden ook al.

Dat vrede belangrijk is heeft men dikwijls genoeg in Bilzen moeten ervaren. Hoe dikwijls is Bilzen niet geplunderd en afgebrand geweest in de loop der eeuwen? Alles kwijt en dan alles terug opbouwen en dan weer alles kwijt en dan weer opnieuw…

Funest voor de economische heropleving.

Zonder vrede is er geen welvaart en geen welzijn. Wij hebben een periode van 70 jaar vrede gekend, dank zij de NAVO en de Europese integratie.

Nu neemt de onzekerheid en het gevaar op oorlog toe. Rusland aarzelt niet om gebieden te bezetten, het Midden-Oosten is één groot kruitvat met fanatieke moorden op minderheden en andersdenkenden, verderop in Afrika staan miljoenen mensen aan te schuiven bij hun zoektocht naar een nieuw toevluchtsoord. Europa is hierbij de uitverkoren plek.

Ondertussen presteren wij het hier in Europa om onderling ruzie te maken. De Engelsen hebben gekozen voor de Brexit. Zij wilden hun land terug voor zichzelf. Of zij daardoor meer onafhankelijk zijn geworden, is een andere vraag. Interne verdeeldheid hebben ze er boven op gekregen. Schotland en Noord-Ierland en vele jongeren willen geen Brexit. Als klap op de vuurpijl liepen de leiders van het Brexit-kamp ineens met de staart tussen de benen weg, als ze al niet afgemaakt werden door hun eigen politieke vrienden.

Nu is het de beurt aan nieuwe Engelse leiders. Hun ijver om de Brexit uit te voeren is reeds danig bekoeld, het was immers toch geen bindend referendum met die 52%.

Wat niet mag gebeuren is dat zij die ons allen schade hebben berokkend, nu ineens het slachtoffer gaan spelen en er nog extra voordelen willen uithalen. NUTS kregen de Duitsers in Bastenaken te horen bij het Ardennenoffensief. De kloten, in ongekuist Nederlands.

Hoe men het ook stelt, de Europese unie heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Wanneer het beperkt blijft tot een zuiver economisch gegeven, dient het vooral de belangen van enkelingen en grote maatschappijen, maar zal het niet gedragen worden door de bevolking.

Wrok en opstand vinden hun weg bij de mensen die de economische Europese Unie niet meer begrijpen, te wijten aan een volksvreemde Europese elite. De harten en de geesten van de inwoners moeten terug veroverd worden om de voordelen van de Europese integratie groter te maken dan de nadelen.

Nu zou ik de wereldpolitiek even willen laten voor wat ze waard is en wat aandacht wijden aan ons land, ons Vlaanderland.

Dat wij allerminst ons doel van zelfbestuur bereikt hebben, zwijg stil van onafhankelijkheid, is een open deur intrappen. Ik zelf gebruik liever het woord zelfbestuur, de beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij de bevolking leggen. Het klinkt minder hard dan onafhankelijkheid. Een volledige onafhankelijkheid moet ge eerst bij uw thuis maar eens gaan uitproberen. Dan voelt ge dadelijk waar de grenzen liggen.

Dat ons vrijheidsstreven constant belaagd wordt, is een feit.

Twintig jaar geleden werd er een contingentering afgesproken voor het aantal geneesheren dat er jaarlijks mag bijkomen, met een verhouding van 60/40 Vlamingen-Franstaligen. In Vlaanderen werd de wet rigoureus toegepast. Aan Franstalige zijde is men enkele jaren geleden hieraan begonnen en dan nog op een afgezwakte wijze. Als resultaat zijn er nu aan Franstalige kant 1500 afgestudeerden waarvoor geen RIZIV-nummer beschikbaar is. Daarom vragen zij een aanpassing naar een verhouding 56.5/43.5, omdat zij hun werk niet gedaan hebben. Indien dit aanvaard wordt zijn er duizenden Vlaamse studenten benadeeld geworden omdat zij geen toegang kregen tot de geneesherenopleiding. Gaan wij zo iets toelaten? Opmerkelijk hierbij is dat er aan Vlaamse kant een communautaire stilstand wordt in acht genomen, terwijl men er zich aan Franstalige kant in dit geval niets van aan trekt.

De cipiers, Aviapartner en de NMBS hebben iets gemeen, niet alleen veel werkverlet. Zij hebben de stakingsziekte. Waarom rangschikken wij het staken niet bij de zware beroepen? En dan wachten op de eerste staker met een burn-out. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië kan niet beter aangetoond worden.

Wanneer wordt begonnen met de afbouw van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië? Deze worden nu geschat op 8 miljard per jaar, zonder rekening te houden met de aflossing van de schuld, want dan wordt het 12 miljard per jaar. Daar kunnen heel wat scholen en rusthuizen mee gebouwd worden en subsidies gegeven aan sport en cultuur.

Dat is nog zo een pijnlijk geval dat wij ons in Vlaanderen zelf gelapt hebben. Limburg ontvangt 1,68% van de culturele subsidies en vertegenwoordigt 13.3 % van de inwoners. Een wanverhouding van 1 tegen 10. Dat is niet normaal. Dus werk op de plank voor onze vertegenwoordigers in Brussel om deze scheve situatie recht te trekken.

Deze litanie van klaagzangen mag ons niet doen berusten. Wij hier, beste aanwezigen, zijn en blijven de voorhoede om te zorgen dat het goed gaat met Vlaanderen.

Deze nationale feestdag mag zich niet beperken tot een activiteit van één dag, maar moet het ganse jaar door bewust beleefd worden. Zelfbestuur wordt ons niet van zelf gegeven. Dat wordt nog een strijd van jaren, waarbij iedereen van u nodig is.

Leve Vlaanderen.

Ivo Coninx
Algemeen voorzitter VOS-Vlaamse vredesvereniging