Geen ‘communautaire taboes’ in de parlementaire werkgroep Institutionele Zaken?

Geen ‘communautaire taboes’ in de parlementaire werkgroep Institutionele Zaken?
  •   10/12/2021
  •   Nick Peeters
"Wie analyseert de inhoud van de verslagen van de parlementaire werkgroep Institutionele Zaken en hoe zal hiermee aan de slag worden gegaan?"
 
Lezers van de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak kunnen vandaag onze nieuwste bijdrage lezen. Daarin uit onze stafmedewerker de hoop dat de resultaten van de werkgroep na de verkiezingen van 2024 (of eerder) vanuit een gerechtvaardigd Vlaams-nationaal perspectief mee de basis zullen vormen voor een zwart-gele bestuursovereenkomst.