top of page

WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATS 'SINT-JAN-TER-BIEZEN''

Tweede bericht naar aanleiding van de ‘week van de begraafplaatsen’.
Een tijdje geleden stootten opmerkzame bezoekers van het kerkhof van Sint-Jan-ter-Biezen op aankondigingsbordjes met betrekking tot de daar bewaard gebleven heldenhuldezerkjes.

Tweede bericht naar aanleiding van de ‘week van de begraafplaatsen’.
Een tijdje geleden stootten opmerkzame bezoekers van het kerkhof van Sint-Jan-ter-Biezen op aankondigingsbordjes met betrekking tot de daar bewaard gebleven heldenhuldezerkjes. Uit het opschrift bleek dat deze niet-geconsedeerd waren en dus het risico liepen verwijderd te worden.
Door tussenkomst van VOS zullen deze heldenhuldezerkjes zeker bewaard blijven en opgenomen worden in de inventaris van funerair erfgoed.
De bordjes blijven voorlopig nog bij de zerkjes staan omwille van administratieve verplichtingen (reglementering/decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen).
Dank aan onze contactpersonen ter plaatse voor de waakzaamheid en de bezorgdheid om mee dit uniek Vlaams funerair erfgoed te helpen bewaren!

bottom of page