top of page

STANDPUNT VOS OVER WAPENHANDEL AAN DE HAND VAN DE ANALYSE VAN HET VLAAMS VREDESINSTITUUT

Het Vlaamse Vredesinstituut  ( V.V.I. ) heeft zopas zijn analyse gepubliceerd van de wapenhandel in en via Vlaanderen gedurende 2016. Positief is dat de Vlaamse toetsingscriteria -die nog meer items omvatten dan de criteria van de EU – meer en meer in aanmerking genomen worden bij het al dan niet verlenen van exportvergunningen.

<p class="font_8">Het Vlaamse Vredesinstituut&nbsp; ( V.V.I. ) heeft zopas&nbsp;<a href="http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/files/reports/20170925_thematische_analyse_wapenexportbeleid_def_zonder_cover.pdf">zijn analyse</a>&nbsp;gepubliceerd van de wapenhandel in en via Vlaanderen gedurende 2016. Positief is dat de Vlaamse toetsingscriteria -die nog meer items omvatten dan de criteria van de EU – meer en meer in aanmerking genomen worden bij het al dan niet verlenen van exportvergunningen. Toch blijft het niet opstellen van een uitgewerkt en expliciet wapenexportbeleid een pijnpunt voor de Vlaamse regering: door dit gebrek aan een coherent beleid wordt elk exportdossier geval per geval beoordeeld, waardoor rechtlijnigheid in het gedrang komt.</p>
<p class="font_8">Ronduit negatief is dat Vlaanderen haar eigen regelgeving inzake het&nbsp;<a href="http://www.fdfa.be/node/2671/">eindgebruikersverklaring</a>&nbsp;niet krachtdadig toepast. Deze regelgeving stipuleert dat wapenhandel enkel kan doorgaan wanneer de producent een attest heeft met de eindgebruiker van de verkochte wapens -dit om het verder verhandelen van wapens naar ongewenste partijen te vermijden. Daar een belangrijk deel van de export binnen de EU blijft, blijft de informatie over de eindgebruiker veelal achterwege. Hierdoor wordt een loopje genomen met de Vlaamse toetsingscriteria. VOS Vlaamse Vredesvereniging pleit voor een strenge toepassing van de wetten op de eindgebruikersverklaring.</p>
<p class="font_8">Opvallend is dat in het advies van het VVI geen spoor te vinden is van het ethisch aspect van de wapen-productie en/of -handel.&nbsp; De Vlaamse regering moet dankzij haar buitenlandse bevoegdheden bij de EU optreden om haar toetsingscriteria meer en meer&nbsp; te verspreiden bij de andere EU-lidstaten. Maximaal moet zij een evenwicht vinden tussen industriële belangen en ethische mensenrechten. VOS Vlaamse Vredesvereniging roept de Vlaamse regering op om haar vooruitstrevende wapenwetgeving niet alleen strikt toe te passen, maar ook uit te dragen binnen Europa.</p>

bottom of page