top of page

HELDENHULDEZERKJE RENIER INDENCLEEF (BREE) KREEG EEN OPKNAPBEURT!

VOS Vlaamse Vredesvereniging zet alles op alles om de bewaard gebleven heldenhuldezerkjes op Vlaamse kerkhoven en begraafplaatsen te beschermen en te onderhouden.

VOS Vlaamse Vredesvereniging zet alles op alles om de bewaard gebleven heldenhuldezerkjes op Vlaamse kerkhoven en begraafplaatsen te beschermen en te onderhouden.
Anno 2021 is VOS Renier Indencleef nog steeds niet vergeten. Onze vrijwilligers bezochten zijn graf, een waardevol heldenhuldezerkje waarover we het peterschap verwierven, en gaven zijn zerk een opknapbeurt. Bekijk hier het voor en na resultaat.
VOS zal zich altijd blijven inzetten voor de bewaring en de verzorging van hun heldenhuldezerkjes.
Dank aan Lambert J. Derenette en Linda Renette voor de foto’s!

bottom of page