Van ‘ros tafelspringertje’ tot ‘den grooten Vlaamschen strijder’

Van ‘ros tafelspringertje’ tot ‘den grooten Vlaamschen strijder’
  •   05/05/2020
  •   Nick Peeters
In deze historische lezing met PowerPointpresentatie belicht Nick Peeters de bewogen levensloop van de Vlaams-nationalistische marxist Jef Van Extergem. Dit met aandacht voor het natuurlijke samengaan van de sociale en de Vlaamse beweging in de eerste helft van de vorige eeuw. Waarom werd Van Extergem in 1914 van school gegooid? Waarom stapte hij in het Vlaams-nationalistische activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog? Hoe reageerde hij op de opkomst van het fascisme in de jaren 1930 in Vlaanderen? Hoe moeten we Van Extergem vandaag herinneren? Op deze vragen probeert de spreker een antwoord te vinden.

Nick Peeters is historicus, lid van de Algemene Vergadering van VOS Vlaamse Vredesvereniging en hoofdredacteur van de VVB-jongeren. Deze lezing duurt ongeveer anderhalf uur. 

Prijzen

VOS-afdelingen en derden: € 50 excl. kilometervergoeding 

Te voorzien

Projector